Rožek Običajno pesniki in pesnice pišejo v svojem jeziku in tudi knjižno izdajo pesmi pripravijo v tej jezikovni podobi. Prevodi sledijo kasneje. Predsednica Koroškega društva pisateljev in pisateljic Gabriele Russwurm-Biro je ubrala drugačno pot. Precej bolj direktno. Svojo liriko je napisala v materinščini, nemščini. Pesmi pa še pred izzidom dala Ivani Kampuš prevesti v slovenščino. Nova pesniška zbirka Gabriele Russuwurm-Biro je tako od samega začetka izšla dvojezično z dvojezičnim naslovom Das Meer in zwei Stunden – Morje v dveh urah. 

Unikatnost v koroškem založništvu je avtorica pred kratkim predstavila v galeriji Šikoronja v Rožeku – skupaj z Ivano Kampuš, ki je vsa dela prevedla v slovenščino, in Angeliko Peaston, ki je del pesmi prestavila v angleščino. Naslov pesniške zbirke se zrcali v pesničini biografiji, ki se je zavoljo ljubezni preselila z rodnega Dunaja v Celovec, a ta je še vedno oddaljen dve uri od pravega morja. »V pesmih je hrepenenje po lepem, v njih pa so tudi mistični momenti,« pravi prevajalka Ivana Kampuš. 

Dvojezična pesniška zbirka Das Meer in zwei Stunden – Morje v dveh urah je izšla v založbi der wolf verlag.