Koroški koledar 2019 

(Uredila: Irena Destovnik)
Brošura, 202 strani, € 15,-

Koroški koledar 2019 začenjajo nekrolog Lubu Urbajsu, nagovor s pisateljskega srečanja na Obirskem, posvečenega ženskim ustvarjalkam na Koroškem, in slavnostni nagovor letošnjemu Kugyjevemu nagrajencu. Ženskim ustvarjalkam sta namenjena članka o pisateljici Ilki Vašte in o ženskih likih v literaturi Ivana Cankarja; pisatelju je posvečen tudi članek o evropskem simbolizmu. Med članki o jeziku in literaturi so prispevki o literarnem ustvarjanju v slovenskem Porabju, o slovenskem medijskem jeziku na Koroškem ter o poučevanju slovenščine na Gimnaziji Alpe-Jadran v Velikovcu. Sklop sklene članek o slovenskih kulturnih društvih na Hrvaškem. Sledijo članki o pomembnejših obletnicah, skorajšnji 100-letnici koroškega plebiscita, 50-letnici študentskih demonstracij in 400-letnici smrti Hieronima Megiserja. Objavljamo še recenzijo Enciklopedije slovenske kulturne zgodovine na Koroškem in članek o prvi svetovni vojni.

Kot vsako leto objavljamo izvlečke govorov z letošnjih spominskih proslav in pregled slovenskega gledališkega dogajanja na Koroškem v sezoni 2017/18. Fotografije za naslovni-co in koledarski del je posnel porabski Slovenec Károly Holecz.

 

Rastje 12 

(Uredil: Miha Vrbinc)
Brošura, 286 strani, € 19,80

Slovenska beseda (na Koroškem) je od nekdaj iskala svojo pot preživetja skozi vse zgodovinske ujme in srečnejše čase in jo našla tudi v književnem ustvarjanju, v zapisani, brani, recitirani in govorjeni besedi – od Brižinskih spomenikov in Celovškega rokopisa
preko Dalmatinove Biblije in predromantika Urbana Jarnika, bukovnikov, kot sta bila Andrej Schuster Drabosnjak in Franc Leder Lesičjak, do Mohorjeve družbe (založbe, tiskarne) in mladja do Prešernovega nagrajenca Florjana Lipuša, ki je letošnji dobitnik Velike avstrijske državne nagrade za literaturo. Slovenska beseda je iskala in išče svojo pot na papir – in potem do bralke in bralca. Revija Rastje je v vlogi posrednika med tistimi, ki se lotijo napora ustvariti besedilo, a ob tem tudi doživljajo radost in uživajo, in tistimi, ki se tem izkušnjam približujejo kot bralke in bralci. Literarna revija Rastje 12 vsebuje po eni strani vrsto besedil uveljavljenih in priznanih piscev; v njej pa naj se preizkušajo in stopajo v javnost tudi mlade ustvarjalke in mladi ustvarjalci in taki, ki že dalj časa pišejo, a so doslej shranjevali svoje stvaritve v skrivnih predalih. Povabilo k sodelovanju je namenjeno vsem, ki radi pišejo in s tem ohranjajo živo pisano slovensko besedo. Gre torej tudi za opogumljanje objaviti besedilo. A tudi za bralke in bralce je pisani nabor besedil od pesmi do eseja, od proze do knjižnih predstavitev, od dramskega prizora do natečajnih prispevkov vabilo k branju – in to za starejše in mlajše bralke in bralce.

 

Pesmi potujejo 

(vsebuje avdio-CD)
(Avtorica: Simona Rovšek; Ilustracije: Mirko Malle)
Trda vezava, 34 strani, € 24,90

Knjiga avtorice Simone Rovšek z naslovom Pesmi potujejo, ki vsebuje 13 deloma dvojezičnih otroških pesmic, je opremljena z risbami umetnika Mirka Malleja in je izšla v obliki slikanice. Namenjena je dvojezičnim vrtcem in staršem, ki radi prepevajo skupaj s svojimi otroki. Priložena je tudi zgoščenka (avdio-CD) s posnetimi pesmicami v izvedbi otroškega pevskega zbora PIPAPO iz Hodiš.

Pesmarici na pot

Otroci kot čudeži stvarstva med svojim razvojem za dojemanje in spoznavanje vsega lepega okoli sebe potrebujejo le malo spodbude. In kaj bi bila lepša spodbuda, kot otroška pesem.
Besedilo pesmic v rimah lahko na preprost način opiše lepoto sveta. S pomočjo lepe melodije si otrok besede še lažje zapomni. Zabavno petje prikupnih pesmic je tako lahko spodbuda za igrivo učenje novih besed maternega jezika.

Vsega tega se še zlasti zavedajo vzgojiteljice v vrtcih, ki vedno iščejo primerne pesmarice in rade segajo po njih. Včasih pa takih pesmi ni, in tako jih, kot dokazuje ta pesmarica, vzgojiteljice kar same napišejo.
Pesmice Simone Rovšek so nov izziv za veselo, celovito spoznavanje lastnih sposobnosti malih in malo večjih čudes našega sveta.

Mnogo veselja ob petju.
Lenčka Kupper

 

Otoki spomina – Gedenkinseln

(Uredil: Andrej Mohar)
Kartonirano, 260 strani, € 20,-

Zveza koroških partizanov in prijateljev protifašističnega odpora leta 2018 ne praznuje le svoje 70-letnice, temveč želi med drugim s posebno dvojezično publikacijo predstaviti svoje delovanje, pred- vsem mladim pa približati vedenje o zgodovinskih dogodkih: s to mislijo je vodič z naslovom Otoki spomina – Gedenkinseln na pot pospremil Andrej Mohar, tajnik Zveze, ki je hkrati tudi odgovorni urednik in avtor številnih besedil v knjigi.

Konkretno gre za več kot 50 grobišč, spominskih obeležij in spominskih plošč, ki so postav- ljeni tudi v spomin na vidne osebnosti upora na južnem Koroškem, hkrati pa tudi za »otoke spomina«, ki pričajo o grozotah in žrtvah nacionalsocializma. Podrobne podatke o lokalni zgodovini oziroma zgodovinsko ozadje teh »otokov spomina« vodič posreduje z opisom dogodkov v posameznih krajih, z izvlečki biografij posameznih borcev in bork za svobodo, informacijski del pa popestri opis poti do posameznega spomenika oziroma do prizorišč spominskih pohodov itd..