SPread The Karawanks je blagovna znamka projekta SMART Tourist, ki poteka v okviru čezmejnega programa Interreg Slovenija – Avstrija in je sofinanciran s strani Evropskega sklada za regionalni razvoj. Projekt se je začel izvajati junija lanskega leta in bo trajal do konca junija 2021. 

Glavni cilj je z inovativnim pristopom ljudem približati kulturno-literarno dediščino Karavank, in sicer s knjigami, z literaturo v digitalni obliki, oblikovanjem literarnih pešpoti in turističnimi produkti. S pomočjo sodobne tehnologije in aplikacij bo imel vsak obiskovalec dostop do literature, ki se navezuje na obiskane kraje, in tako na doživet način spoznal zgodovino in kulturo določene regije. 

Glavni partner je Gorenjski glas iz  Kranja, ki bo izdal časopisne priloge ter skupaj z Mohorjevo pripravil turistično-literarne pakete. Med osnovne naloge Gorenjskega glasa spada tudi obveščanje gorenjske javnosti o slovenski manjšini na avstrijskem Koroškem, ki pri tem projektu predstavlja most sodelovanja med regijama na obeh straneh Karavank. Tehnološko podjetje xamoom s sedežem v Celovcu pa je pristojen za prevod vsebine in izdelkov projekta v inovativni digitalni svet. Z izdajo besedila, ki se nanaša na regijo ter promocije literarnih poti ima Mohorjeva družba pomembno vlogo v projektu. Literaturo želijo na mnoge načine posredovati ljudem in pri tem dajati posebno pozornost digitalnim orodjem.

Za projekt iščejo novo, še neobjavljeno besedilo, ki se nanaša na literarno ali kulturno dediščino karavanške regije ali pa ga je napisal avtor, ki živi ali dela v tej regiji. Pod Karavankami so bili in so še doma pomembni literarni ustvarjalci. To je bogastvo, ki ga želijo izkoristiti s tem razpisom. Bistven namen je predvsem predstavitev domačih ustvarjalcev čim širši javnosti in spodbujanje k pisanju v materinščini. Članki so lahko napisani v nemškem ali slovenskem jeziku. Iščejo leposlovno, znanstveno ali poljudnoznanstveno besedilo vseh žanrov in zvrsti. O izbiri odloča neodvisna žirija. 

Do konca projekta bo zbrano gradivo izdano v 19 knjigah in elektronskih knjigah, odlomki besedil pa bodo pomemben del spletnega mesta (spread-karwanks.eu) in aplikacije, ki bo razvita v projektu.