Leta  2019 je pri celovški založbi Fran z naslovom »Nočna vožnja v Jeruzalem« izšel izbor iz celotnega pesniškega opusa Leva Detele od prvih objav v letu 1964 do leta 2018. Nedavno  je ta do sedaj zadnja slovenska Detelova pesniška zbirka, ki je v drugem delu knjižne izdaje pri založbi Fran dopoljnena še z novo poezijo iz let 2017 in 2018, doživela objavo še v hrvaškem prevodu Ksenije Premur pri zagrebški založbi Naklada Lara.

Zbirka Nočna vožnja v Jeruzalem tudi v hrvaškem prevodu z naslovom »Nočna vožnja za Jeruzalem« ponuja na sto straneh in v likovni  opremi Ivana Mišaka razpoznaven presek skozi avtorjevo večdesetletno pesniško ustvarjanje. V osmih razdelkih so  v kronološkem zaporedju objavljeni posamezni sklopi avtorjeve lirike, kot je bila natisnjena v raznih pesniških zbirkah in revijah. Bralec se lahko seznani z Detelovimi Hudomušnicami iz otroštva v svetovni vojni, s Premetom v svet (emigracija 1960–1990), s pesniškimi minimalizmi Nevesela obvestila, z vprašljivim Obdobjem energetičnih norosti, z erotičnim  Ognjem vseh stvari in z ekspresivno močjo nepreračunljive Usode, a tudi z  novima in prvič objavljenima cikloma Italijansko potovanje in Nočna vožnja v Jeruzalem, po katerem je zbirka tudi poimenovana.

Skozi številne življenjske premene išče avtor pot iz stisk in nedonošenosti navzgor v duhovni Jeruzalem prenovljenega življenja v novem humanem času. Dr. Janja Žitnik Serafin z Inštituta za slovensko izseljenstvo in migracije Znanstvenoraziskovalnega centra Slovenske akademije znanosti in umetnosti v Ljubljani meni, da »Detelova dela s šokantnimi izraznimi sredstvi in z vsebino, ki pogosto razgalja nekatere ´nedotakljive` občečloveške ali slovenske nacionalne tabuje, predstavlja upor proti vsakršnemu konformizmu tako v literaturi kot v življenju nasploh …«.

O hrvaški izdaji pesmi Leva Detele je zagrebška  literarna kritičarka in urednica Štefanija Kožić med drugim zapisala: »Pričujoča zbirka ponuja pregled čez široki in skozi dolgo dobo nastajajoči pesniški opus in omogoča uvid v razvoj in evolucijo pesnikovih literarnih stvaritev v stilističnem in vsebinskem oziru. Levu Deteli je uspelo, da se je uspešno odmaknil od svojih sodobnikov z nekonvencionalnim stilom, ki se upira tradiciji in obljublja vsakemu bralcu enkratno in zanimivo izkustvo. Pesnik se na vsebinski ravni loteva zelo zahtevne naloge, a mu istočasno uspe zajeti  splošno problematiko današnjega stanja človeštva in same človečnosti, poleg tega pa tudi specifični kontekst in problematiko slovenske družbe, iz katere izvira njegova umetnost. Bogat tematski razpon te poezije bo vsakemu bralcu omogočil, da za sebe in v sebi najde nov pogled na svet.«

»Nočna vožnja za Jeruzalem« je že šesta Detelova leposlovna knjiga, ki je izšla v hrvaškem prevodu. Do sedaj je bilo pri različnih založbah v slovenskih in nemških izvirnikih in v prevodih v tuje jezike objavljenih že  57 Detelovih literarnih publikacij, nazadnje pri celovški Mohorjevi založbi leta 2020/2021  roman »Posekani svet« o prvi svetovni vojni (natisnjen tudi v nemški izvirni varianti z naslovom »Die kahl geschlagene Welt«), skoraj istočasno pa je pri Kulturnem centru Maribor izšla še Detelova biografska knjiga »Disident«, pri dunajski založbi Löcker v ediciji pen austria pa tudi nemška pesniška zbirka  »Vor der Morgenröte« (Pred jutranjo zarjo).

Hrvaška izdaja Detelove pesniške zbirke Nočna vožnja v Jeruzalem je oktobra 2021 izšla tudi v elektronski obliki in je med drugim na razpolago na portalih v Zagrebu, Ljubljani in Solunu.