Danes, 24. junija, je celovška univerza podelila dva častna doktorata. Na slavnostni prireditvi sta ju prejela Florjan Lipuš in Franz Schuh, oba virtuoza literarne umetnosti.

Foto: aau/photo riccio

Lipuš je prejel številna priznanja, najvidnejše pa je Velika avstrijska državna nagrada. Prejel jo je leta 2018, čeprav so bila sprva glasna nasprotovanja, češ da je pisal ‘samo’ v slovenščini. Dejstvo, da je kljub tem argumentom nagrado dobil, potrjujene pomen avtorjeve pozitivne jezikovne zavesti na vseh področjih, tudi v literaturi, ki jo namenja širši javnosti. Lipuš jezikovno ne kloni pred večinskim narodom, kar je že leta 2004 povedal z besedami “Z jezikom smo ali nismo, z jezikom bomo ali ne bomo.” Tudi častni doktorat alpsko-jadranske univerze v Celovcu je poklon pred to “držo” in pred večjezičnostjo kot bogastvom Koroške.

Foto: aau/photo riccio