Dežela Koroška je na predlog Kulturnega gremija leto 2023 razglasila za »Leto ljudske kulture«. Raznolik in obsežen program obsega tudi razpis, na katerem lahko sodelujejo (slovenska) kulturna društva, združenja, organizacije in skupine, ki si prizadevajo za ljudsko kulturo. Projekte (gledališke predstave, performanse, koncerte, razstave, diskusije, delavnice) lahko prijavite do 31. marca 2023. Največ 5000 € za posamezen projekt. Glej ethno.at.