Prvi skupni elektronski zemljevid združuje imena z vseh posameznih tiskanih občinskih zemljevidov in omogoča ohranjanje nesnovne, jezikovne in kulturne dediščine v obmejnem prostoru avstrijske Koroške in Zgornje Gorenjske.