Železna Kapla Inovativno svež je aktu-alni program s štirinajstimi umetniškimi, slikarskimi in kulturno-zgodovinskimi težišči, ki pobujajo hrepenenje po živem, z naravo povezanim soočanju z regijo ter bodrijo k srečavanju z naravo in zgodovino krajev z odprtimi očmi in srcem. 

V umetniških delavnicah, ki jih prirejajo v centru a-ZONE gre mdr. tudi za osnovna vprašanja mirnega sožitja in kaj pomeni ostati pokončen  ter spričo populističnih tokov vztrajati in obstajati na demokratičnih in civilizacijskih načelih. 

V aktualnem programu a-ZONE doživlja rastočo privlačnost  tudi projekt LiteraTouren – osnova vodenih pohodov so zanje besedila južnokoroških avtorjev in avtoric. 

Pri delavnicah »Bachsteinwerk« in »Septemberwiese«, pri umetniških prireditvah »Asinkroni spomini«,, »Zračne korenine« in »100 Trockenhauben« ter pri treh zgodovinskih pohodih sta društvi »Lepenska šola« in SPD »Zarja« kooperacijska partnerja centra a-ZONE.

Po odmevnem sprejemanju ponudbe centra a-ZONE lansko leto se tudi letos kakor že doslej obeta še naprej nezmanjšano zanimanje za ekskurzije, delavnice in projekte Zdravka Haderlapa in njegovih partnerjev.

V letu 2018 so bili med drugimi na seznamu obiskovalcev  iz Slovenije: Waldorfska šola Ljubljana, CIPRA študentje, Gimnazija Velenje, Srednja šola za oblikovanje in fotografijo Ljubljana, Srednja vzgojiteljska šola Ljubljana, Gimnazija Vič/ Ljubljana, III. gimnazija Maribor, Gimnazija Poljane/ Ljubljana ter Gimnazija Naklo/ Kranj – v letošnjem letu pa med drugimi gimnazija Poljana/ Ljubljana, Gimnazija Šentvid/ Ljubljana, Biotehniški izobraževalni center Ljubljana, ter na celodnevnem pohodu Biotehniška gimnazija Novo Mesto in Gimnazija Vič/ Ljubljana.

Pred osmimi leti je Maja Haderlap za roman Angel pozabe prejela Bachmannovo nagrado. Zdaj je roman predmet eseja pri centralni maturi v Sloveniji – razlog za več ko 10 odstotkov od 7.000 maturantk in maturantov, da si ogledajo prizorišča romana – in Lepena pri Železni Kapli je osrednje prizorišče v njenem romanu. 

Od jeseni naprej je že 800 maturantov in maturantk obiskalo zgodovinska prizorišča, da se na literarno- in kulturnozgodovinskem pohodu po lepenskih klancih in lesovih z Zdravkom Haderlapom podajo po sledovih romana koroške pisateljice ter drugih pomembnih del koroških avtorjev in avtoric, od Vinkla, pa do Hojnika in Peršmana.