V sodelovanju z muzealno delavnico Koroškega deželnega muzeja, Musilovim inštitutom, Slovensko prosvetno zvezo in podpornico Krščansko kulturno zvezo je v četrtek, 29. februarja 2024, bila v deželnem muzeju široka razprava o koncentracijskem taborišču na severni strani Ljubelja, povezana s pred­logi o prihodnji ureditvi tega edinstvenega spominskega in dolgo zamol­čanega zgodovinskega prostora na koroški oziroma avstrijski strani. Kot je dejal ravnatelj Muchitsch, deželni muzej o koncentracijskem taborišču skorajda nima nobenih artefaktov ali podlag. 

Zvečer pa je v ikultu bila odmevna finisaža fotografske in literarne razstave »Z gozdom preraščeno – Es ist ein Wald über die Sache gewachsen« o trenutnem stanju na bivšem severnem taborišču na Ljubelju. Razstavo so pripravile in kuratirale Elena Messner, Tina Perisutti in Dana Rausch, Julija Jost je brala iz svojega novega romana »Wo der spitzeste Zahn der Karawanken in den Himmel hinauf fletscht«, Jurij Rausch pa je poskrbel za glasbeni okvir.

Zgodovinar Peter Pirker od deželnega muzeja ter poslovodeči predsednik SPZ Mitja Rovšek sta poudarila pomen nadaljnjih raziskav na arealu taborišča ter potrebo po osveščanju proti pojavom desnega ekstremizma, rasizma, antisemitizma in neonacizma. V pogovoru z Angelo Wieser pa je ravnateljica Muzeja Tržič Jana Babšek predstavila informacijsko brošuro »Koncentracijsko taborišče Ljubelj-Mauthausen 1943-1945«, ki jo je izdala skupaj s Francem Wakounigom. Brošura je odslej dostopna v slovenščini in nemščini, v kratkem pa naj bi bili na razpolago tudi angleška in francoska izdaja. Vsekakor pa bo brošura dostopna tudi v bivšem matičnem taborišču Mauthausen.