Osrednja spominska prireditev Zveze slovenskih pregnancev

Zveza slovenskih pregnancev je vabila minulo soboto, 23. aprila, na osrednjo spominsko prireditev v Dom glasbe v Celovcu. Pred tem je v celovški stolnici potekala spominska maša s škofom Jožetom Marketzem. V stolnici so peli cerkveni zbori z Radiš, iz Sel in Šentlipša. V Domu glasbe sta iz pisem pregnanih brala Katarina Hartmann in Miha Kristof Kranzelbinder. Ganljivo prireditev, ki je privabila nekaj še živečih pregnank in pregnancev, sta glasbeno zaokrožila Gabriel Lipuš in Roman Pechmann. Govor je imel Teodor Domej, pozdravne besede pa so spregovorili presednik ZSP Gregor Krištof, predsednik avstrijskega državnega zbora Wolfgang Sobotka, ministrica RS za Slovence v zamejstvu in po svetu Helena Jaklitsch, deželni glavar Peter Kaiser in celovški župan Christian Scheider.