V galeriji Kunstraum Lakeside so bili v četrtek, 23. februarja, predstavljeni predlogi za preobrazbo celovškega Stolničnega trga. Predlogi v obliki plakatov so rezultat natečaja pobude »Koroška/Kärnten gemeinsam erinnern – skupno ohranimo spomin«.

Predlog Martina Krenna je razširitev obstoječega spomenika.

Leta 2022 je bilo na povabilo žirije pod vodstvom kustosa Andreasa Krištofa (section.a) razvitih deset umetniških projektov, ki predlagajo kritičen pristop do obstoječega spominskega kamna z zavajajočim napisom in pozivajo h kontekstualizaciji zgodovine Stolničnega trga. Umetnica Catrin Bolt bi na Stolnični trg postavila avtomat, imenovan »partizansko presenečenje«. Mimoidoči bi lahko izbirali med presenečenjem za 5 ali 10 evrov, po plačilu bi prejeli frag-ment, povezan s partizanskim odporom proti nacizmu na Koroškem. Predlog »spomeniki revolucije na celovškem Stolničnem trgu« (Melanie Hollaus, Elena Messner) bi z digitalnimi sredstvi (tablicami, aplikacijami za mobilne telefone) uporabnikom na Stolničnem trgu pričaral antifašistične spomenike iz bivše Jugoslavije. Umetniški kolektiv zweintopf bi iz spomenika odstranil del napisa, ki krivdo za ugrabitve in usmrtitve po drugi svetovni vojni pripisuje partizanom. Melitta Moschik predlaga postavitev kontraspomenika z napisom »Za spomin na zgodovinske dogodke koroškega odpora proti nacionalsocializmu« pred spomenik. 

Performansi, instalacije in intervencije

Umetniški duo zweintopf predlaga, da se naj izreže napis »VON PARTISANEN«. Tako bi spomenik, »ki je bil usmerjen v obsodbo določene skupine in je bil zgodovinsko sporen« postal spomenik splošnega obžalovanja.

Predlog Johanesa Zechnerja je 50-minutni performans Goli partizani na podlagi Gamsov na plazu Karla Prušnika – Gašperja za 28 golih perfomerk in perfomerjev z akustičnimi odlomki Hitlerjevih govorov ter 32 m3 hlodovine. Malte Wandel bi na Stolnični trg postavila tri velika stojala, na katerih bi fotografije in zvočni posnetki pričali o spodrinjeni in zamolčani zgodovini kraja. Predlog »premikajmo kamen!« (Jakob Holzer, Elena Messner, Nicole Six in Paul Petritsch) bi z intervencijo ljudi, postavljenimi pred spomenik, zakril pogled mimoidočih nanj, napisi na majicah ljudi pred spomenikom in govori pa bi vsebovali zamol-čana zgodovinska dejstva. Poleg tega bi kolektiv v letu 2024 rad nadoknadil leta 1946 prepovedano spominsko mašo za pregnance, v letu 2025 pa bi podobe vseh 60 koroških spomenikov partizanskemu boju začasno razstavili na Stolničnem trgu. Martin Krenn bi obstoječ napis dopolnil z dvojezično zahvalo partizanom, ki so se »edini v Avstriji neprestano, organizirano in oboroženo bojevali proti nacistični oblasti«. Filmar Friedemann Derschmidt bi pred obstoječi spomenik postavil na vhod v KT Dachau spominjajočo železno ograjo z napisom »STÖRT DAS OPFER«. Poleg te inštalacije njegov predlog predvideva tudi procesno intervencijo v obliki šotora za zbiranje družinskih zgodb. Hubert Lobnig bi na podest v obliki tlorisa nekdanje jezuitske kasarne na Stolničnem trgu postavil številne nasprotujoče si koroške spomenike z napisi vred, pomanjšane v merilu 1 : 6. 

Elena Messner, Jakob Holzer, Elisabeth Klatzer, Emil Krištof, Petra Kohlenprath, Hubert Lobnig, Melitta Moschik, Gerhard Pichler (kolektiv zweintopf) in kustos Andreas Krištof

Če lahko sklepamo po udeležbi na predstavitvi predlogov za preobrazbo Stolničnega trga v galeriji Kunstraum Lakeside, imajo ti predlogi podporo tako Cerkve (stolnični dekant Peter Allmaier) kot tudi mestne stranke Team Kärnten (pod-župan Lojze Dolinar v zastopstvu Christiana Scheiderja) in deželne politike (deželnozborski poslanec Stefan Sandrieser, SPÖ, v zastopstvu Petra Kaiserja) ter znanosti na celovški univerzi. Ali to tudi pomeni, da bo kateri od predlogov kmalu uresničen, pa bo pokazal čas.