Koroški in primorski zbori počastili 100. obletnico Kajuha

Pevci, recitator in glasbeniki s Primorskega ter združeni moški pevski zbor SPZ so minulo soboto, 25. februarja, v Kulturnem domu Pliberk pripravili koncert, posvečen pesniku in partizanu Karlu Destovniku – Kajuhu. Kajuh je kot partizan padel z 21 leti, kljub mladosti pa svetu zapusti 151 pesmi. Njegove revolucionarne in ljubezenske pesmi so bile med partizani zelo priljubljene. 

Lani je bila Destovnikova stota obletnica rojstva in septembra 2022 so v Bazovici primorski zbori krstno izvedli koncert z recitalom. Iz Primorske pa so zdaj v Pliberk prišli MePZ Rdeča zvezda iz Saleža (dir. Rado Milič), MePZ Lipa iz Bazovice (dir. Tamara Ražem Locatelli), ŽeVS Danica z Vrha (dir. Jana Drassich), ŽeVS Jezero iz Doberdoba (dir. Dario Bertinazzi) in MoPZ Skala iz Gabrij (dir. Aljoša Saksida). Z njimi je nastopil združeni otroški pevski zbor Mali kraški Kajuhovci. Združeni pevski zbor SPZ pod vodstvom Boža Hartmanna so sestavljali člani moških pevskih zborov Valentin Polanšek, Foltej Hartman, Vinko Poljanec, Bilka in SVRŽ.