Celovec Minuli ponedeljek je KKZ vabila včlanjena društva na redni občni zbor v Tischlerjevi dvorani, kjer so poročali o delovanju v pretekli funkcijski dobi in postavili temelje za naslednja tri leta.

Stari in hkrati novi predsednik Janko Krištof je v svojem poročilu najprej pogledal nazaj in pri tem izpostavil številne prireditve, kjer KKZ nastopa kot soprirediteljica, saj le-ta »presegajo zmogljivost posameznih društev«. Ponosno pa je omenil tudi večje kulturne dogodke KKZ, kot sta to Koroška poje in Slovenski gledališki praznik (AVIZO glej spodaj), kjer se »mi kot koroški Slovenci pokažemo celotnemu kulturnem prostoru iz naše najbolj ustvarjalne strani.«

Krištof je govoril tudi o načrtih za naprej, kot npr. lastno gledališko predstavo za Slovenski gledališki praznik v letu 2022. Izpostavil pa je tudi pomembnost medijev pri napovedih in poročilih o prireditvah: »gotovo pri tej količini kulturnih dogodkov ni možno v polni meri vsakokrat zadovoljiti pričakovanj, a pomembnost te dejavnosti za naš obstanek je tako velika, da bi si kdaj upravičeno pričakovali večji medijski odmev.«

Krištof se je izrekel za moč-nejše sodelovanje med društvi in za skupne prireditve, saj bi se tako krepila medsebojna povezanost društev, upočasnil ritem kulturnih dogodkov in bi se vsi veselili polnih dvoran. Pregled delovanja KKZ in včlanjenih društev so pri KKZ strnili v zbornik, ki je izšel ob občnem zboru.

Tajnica KKZ Zalka Kelih-Olip je med drugim izpostavila važnost dela z in za mladino, ki jo skušajo vključevati pri vseh projektih in prireditvah. Seveda pa je tudi izpostavila servis, ki ga nudi kulturna krovna organizacija društvom.

Kratko in jedrnato je blagajničarka Monika Novak-Sabotnik povedala, da je KKZ zadnja  tri leta imel izenačen proračun s povprečnimi odhodki in dohodki v višini 470.000 na leto.

Samoumevno, da sta preglednika računov predlagala razrešnico. Predsednik in nov odbor sta bila soglasno izvoljena. 

Še pred uradnim delom občnega zbora je bila na sporedu podelitev Janežičevih priznanj. Priznanja so dobili Rozi Wernig, Mira Blažej, Folti Waldhauser, Herbert Seher in Tone Kuntner za njihovo za zasluge na kulturnem, pevskem in izo-braževalnem področju.