Katoliško prosvetno društvo (KPD) Šmihel s predsednikom Silvom Jernejem na čelu šteje med najbolj dejavna kulturna društva slovenske narodne skupnosti na Koroškem. Valentin Kumer z Blata pri Pliberku, Črčejev Folt, kot mu pravijo domačini, pa je imel odlično idejo, da povabi ljudi, da se pobliže seznanijo z zgodovino mesta Pliberk, ki je veljal stoletja za upravno, sodno, gospodarsko in cerkveno središče spodnje Podjune, dežele pod Matjaževo Peco. Že večkrat je imel priložnost, da popelje ljudi skozi mesto in jim pove zanimive informacije o preteklosti mesta Pliberk, s tem pa tudi še bolj fundirano poznavanje Pliberka ter njegovih prebivalcev  v sedanjosti.

Tako je bilo tudi v nedeljo, 24. aprila, ko je KPD Šmihel vabilo na kulturnozgodovinski pohod po mestu Pliberk. Vabilu se je odzvalo lepo število interesentov, ki so se zbrali pred kulturnim domom, kjer jim je Folt Kumer v svojih uvodnih besedah na zelo posrečen način prikazal zgodovino pliberškega mesta. Pri tem ni pozabil prikazati tudi Pliberka z narodnostnega vidika, kjer so se morali Slovenci praviloma ponemčiti, če so hoteli biti deležni priznanja od pliberških purgarjev. Bil pa je tudi krajši čas po koncu 1. svetovne vojne, ko se je pliberški glavni trg imenoval Krekov Trg, po plebiscitu pa je postal 10. Oktoberplatz. Danes Pliberk velja za mesto kulture. V tem smislu bi bilo lepo, če bi tudi druga društva posnemala KPD Šmihel in povabila Folta Kumra, da jim približa mesto, ki ni zanimivo samo zaradi jormaka.