Katoliško prosvetno društvo Planina Sele je bilo ustanovljeno leta 1902 in je eno najstarejših kulturnih društev na Koroškem. Odbornice in odborniki so osrednjo proslavo »Srce na soncu« ob visokem jubileju priredili preteklo nedeljo, 20. novembra, v selski kulturni dom pa je privabila številne goste iz domovine in tujine. Na odru in za njim je aktivno sodelovalo okoli 70 ljudi vseh starosti, to pa je več kot desetina Selank in Selanov.

Tamburaško društvo so v Selah ustanovili že leta 1902 in pomeni začetek dolgoletnega in razvejanega kulturnega delovanja ter vključevanja domačinov od najmlajših do starešin. Skozi slavnostni program sta vodili Simona Roblek in Katja Roblek. Obiskovalcem sta odprli okno v preteklost, da so dobili vpogled v društveni razvoj na raznih področjih.

Zbor selske ljudske šole je navdušeno zapel.

Moški pevski zbor iz Sel je že leta 1936 v Ljubljani posnel svojo prvo gramofonsko ploščo. Zborovsko petje je bilo priljubljeno že pred prvo svetovno vojno, po drugi svetovni vojni pa se je zelo razmahnilo, zato so peli v različnih zasedbah. Na nedeljski jubilejni proslavi se je obiskovalcem predstavil Mešani pevski zbor pod vodstvom Romana Verdela, zapel pa je tudi zbor dvojezične Ljudske šole Sele. 

Gledališko ustvarjanje se je v Selah začelo leta 1919 in je aktivno še danes. Od leta 2014 imajo Selani  gledališko šolo, kjer se pod vodstvom Alenke Hain v jeziku in odrskem nastopanju urijo otroci v dveh starostnih skupinah. Na slavnostni prireditvi je mladinska skupina zaigrala odlomek iz igre »Tintenkiller ali Ubijalec črnila«, otroška skupina pa odlomek iz igre »Kdo je napravil Vidki srajčico«. Otrokom so namenjeni tudi Kreativni dnevi za otroke, ki jih v Selah organizirajo od leta 2008.

Mešani pevski zbor je zapel pod vodstvom Romana Verdela.

Folklorno plesno skupino so ustanovili leta 1955 na pobudo kaplana Ivana Matka. Redno je delovala skoraj 40 let, v njej pa je skozi leta sodelovalo 125 plesalk in plesalcev. Na nedeljski proslavi so v novi plesni formaciji ob spremljavi harmonike in kitare zaplesali ples »Kiklca«, ki so ga skozi preteklost plesale vse selske folklorne skupine. 

Društvo KPD Planina Sele pa je še veliko več kot zgoraj našteto, saj skrbi tudi za izobraževanje. Organizira kuharske in računalniške tečaje, predavanja o zdravju in naravni kozmetiki, pa tudi tečaje slovenščine.

Zlata medalja za KPD Planina

Društvena knjižnica ima več kot 3000 knjig in je med domačini zelo priljubljena. Selani so knjižnico radi obiskovali že v obdobju med letom 1922 in drugo svetovno vojno, prvi knjižničar pa je bil župnik Vauti. Med vojno je bilo uničenih mnogo knjig, delovanje kulturnega društva pa je bilo prepovedano. Narodno zavedni domačini so po vojni nadaljevali z delom in kulturno ustvarjanje razvijali vse do danes. Pred dvajsetimi leti so pod imenom Zadnji poljub poletja prvič priredili rock koncert, na katerem vsako leto poleg mladih koroških formacij nastopajo izključno slovenski glasbeniki, kot je npr. skupina Siddharta, ki je v Selah nastopila že trikrat. Med stalnice v društvenem koledarju pa spada tudi selski pust. Na jubilejnem odru so društveniki predstavili prizor iz skeča Dva otroka. Slavnostni program so popestrili še recitali, filmski posnetki odbornikov in glasba, saj je na društvenem odru nastopila pevka Severa Gjurin, glasbena gostja iz Slovenije, ki je v preteklih letih v Selah navezala strokovne in prijateljske vezi.

Otroška gledališka skupina

Predsednica Milena Olip je v svojem govoru povedala, da v društvu cenijo skupno delovanje in ustvarjanje. Zahvalila se je podpornikom društva, društvenikom in svoji predhodnici Pavli Čertov, ki je društvo vodila kar 25 let. Poudarila je, da je bilo društvo ustanovljeno, da bi se ohranila in gojila slovenska beseda, kar se tudi po 120 letih ni spremenilo. To je bistvo, ki ostaja. Društvo je kraj druženja ljudi z različnimi mnenji in nazori. Milena Olip si želi, da bi društvo tudi v prihodnje povezovalo domačine in krepilo znanje slovenščine, seveda tudi domačega selskega narečja. »Slovenščina je jezik naših sanj, čustev in naših pesmi, zato bodimo ponosni na svojo materinščino in naj naše srce še naprej bije za kulturo.«

Ob koncu programa so stopili na oder in društvu KPD Planina čestitali župan Heribert Kulmesch, predsednik Krščanske kulturne zveze Janko Krištof in predsednik Narodnega sveta koroških Slovencev Valentin Inzko. Sledil je slavnostni višek prireditve, ko je predsednik Zveze kulturnih društev Slovenije Tomaž Simetinger selskemu prosvetnemu društvu podelil najvišje priznanje zlato medaljo, saj KPD Planina ohranja in krepi slovensko narodno zavest, identiteto in jezik. Na leto organizira okrog 30 kulturnih prireditev in se vsa leta zavzema za ohranjanje slovenske kulture zunaj meja Republike Slovenije.

Slavnostni prireditvi je sledilo druženje ob odlični pogostitvi.


Novomeški škof Andrej Saje: Na Sele me veže veliko stvari: ljudje, lepota narave in ljubezen kot izraz božje lepote, ki jo doživljamo v  medsebojnih odnosih, kot smo danes slišali o kulturi. Božja lepota se med nami izraža vsakič na nov način, vsak lahko na svoj način živi kulturo. To je lepo in to me veže, da vedno znova rad pridem v Sele.


Helena Jaklitsch, nekdanja ministrica za Slovence v zamejstvu in po svetu: Srce, kultura, prijazni in gostoljubni ljudje ter slovenskost, ki se je tukaj napojiš. Tu vidiš, kako ljudje živijo svoje slovenstvo, ga krepijo in povezujejo ne samo zamejski, temveč tudi vseslovenski prostor.


Severa Gjurin: V Sele sem začela prihajati zaradi glasbe skupaj z bratom in kot likovna pedagoginja, saj sem sodelovala na Kreativnih dnevih, na Sele pa me vežejo tudi prijateljske vezi, tako da prihajam sem kar v dveh vlogah.

Več slik najdete tukaj: Povezava