Ko sem pred kratkim srečal na cesti nekega znanca, sva skupaj ugotovila, da so koroški Slovenci kulturno izjemno dejavni. Na političnem področju niti približno ni zaznati kake podobne dejavnosti. Smo torej koroški Slovenci (postali) kulturna velesila in politična miš? Mislim, da to v precejšnji meri kar drži. Za to politično neaktivnost manjšine obstajata vsaj dva razloga: prvi so več desetletij trajajoča mučna politična prizadevanja za razne manjšinske pravice. Eni so se vsega tega medtem naveličali, drugi pa so itak od vsega začetka raje peli pesmi, kot pa se politično izpostavljali glede težavnih manjšinskih razmer na Koroškem. Drugi razlog pa je seveda neefektivna politična organiziranost manjšine in cepljenje njenih moči na kar tri politične organizacije. 

Umik manjšine na kulturne dejavnosti je nezadovoljiv in bo dolgoročno ogrožal obstoj slovenske manjšine. Mislim, da so okoliščine manjšini danes dokaj naklonjene in marsikaj bi lahko do-segli, če bi se proaktivno lotili zadev, vnašali predloge za izboljšanje manjšinskega vprašanja in izdelali koncepte za razvoj južne Koroške. A takih zadev nimamo pripravljenih, drugi pa tega namesto nas ne delajo. Tako ostane vse pri starem …  

S  strani Mohorjeve želimo prispevati k izboljšanju tega nezadovoljivega stanje. Zato smo lani, ko se je začelo sodelovanje z Martinom Pandlom, ustanovili poseben oddelek za politično izobraževanje. Mislim, da je stvar dobro zaživela in pred nami imamo v začetku oktobra večjo konferenco, ki je namenjena 100. obletnici  senžermenske pogodbe. Med predavatelji so številni znanstveniki iz Avstrije, Slovenije in Južne Tirolske. Kot govornika pa bosta nastopila tudi slovenski minister Česnik in koroški deželni glavar Kaiser. V novembru bo sledila serija prireditev »manjšine okno v svet«, kjer se bodo letos predstavili Madžari iz Slovenije, Lužiški Srbi iz Nemčije ter dunajski Čehi. Z vsemi temi prireditvami želimo na eni strani ozaveščati pripadnike slovenske manjšine o aktualnih političnih izzivih, na drugi strani pa predstaviti zgodovino in življenjske okoliščine manjšine tudi večinskemu prebivalstvu.