Koroški kulturni gremij je postal bogatejši za tri pripadnike slovenske narodne skupnosti. Redni član pododbora za literaturo je postal Dominik Srienc, redna članica pododbora za ljudsko kulturo je postala Uši Sereinig, pododbora za glasbo pa Emil Krištof.

Koroška deželna vlada je na seji 1. avgusta določila nove članice in člane treh podborov kulturnega gremija dežele. Deželni glavar Peter Kaiser je pred sejo pri nominacijah podčrtal pomen zastopanosti obeh deželnih jezikov in napovedal, da bo »reprezentativno število oseb iz slovenske narodne skupnosti« sprejeto v novo sestavo kulturnega gremija. Tako je redni član pododbora za literaturo postal Dominik Srienc, redna članica pododbora za ljudsko kulturo je postala Uši Sereinig, redni član pododbora za glasbo pa Emil Krištof. Že v prejšnji petletni periodi sta bila in bosta tudi do leta 2028 ostala člana kulturnega gremija Valentin Sima (podobor za znanost) in Alina Zeichen (pododbor za uprizoritveno umetnost). Vsak podobor kulturnega gremija ima štiri redne in štiri nadomestne člane. Gre za častne funkcije, za katere ljudje, ki jih zasedajo, ne prejemajo plačila. Hkrati z novimi rednimi članicami in člani koroškega kulturnega gremija je dežela izvolila tudi novi kuratorij Deželnega muzeja in odbora za gledališče pri Mestnem gledališču.   

Kulturni gremij dežele Koroške je svetovalni organ dežele, med drugim predlaga prejemnike in prejemnice nagrad za kulturo, a tudi letno temo deželnih prireditev s področja kulture in umetnosti. To je bila letos ljudska kultura, prihodnje leto bo v ospredju fotografija, leta 2025 – ob 80. obletnici konca 2. svetovne vojne – pa spominska kultura. Koroški kulturni gremij sestavlja osem pododborov, za upodabljajočo umetnost, literaturo, glasbo, ljudsko kulturo, znanost, uprizoritveno umetnost, gradbeno kulturo in za elektronske medije, fotografijo ter film.

Emil Krištof, novi redni član pododbora za glasbo, je od blizu spoznal delovanje pododbora za glasbo v prejšnji zakonodajni periodi kot nadomestni član Tonča Feiniga: »Pododbori oziroma strokovni sosveti odločajo o štipendijah in podporah, ki jih razpiše dežela, in svoja priporočila oddajo oddelku za kulturo pri deželi. Njihova glavna naloga je nominacija prejemnic in prejemnikov kulturne nagrade. Vsak strokovni sosvet vsako leto imenuje eno osebo za pospeševalno nagrado, to prejme vsaj ena oseba iz vsake od osmih panog. V okviru nagrade za kulturo dežele štiri osebe prejmejo tudi zahvalno nagrado, gre za denarno nagrado, za katero se lahko potegujejo osebe, starejše od 35 let, osebe, mlajše od 35 let pridejo v poštev za pospeševalno nagrado. Vsak od osmih pod­odborov pride s svojimi predlogi na vrsto vsaka tri leta. Vsakih osem let se podeljuje tudi najvišja nagrada za kulturo dežele, lansko leto jo je prejel saksofonist Wolfgang Puschnig. Ljudje, ki so redni člani podoborov, skupaj sestavljajo kulturni gremij dežele. Na konstitutivni seji, ki bo predvidoma konec septembra, bo izmed njih izvoljena predsednica ali predsednik, ki zastopa kulturni gremij v javnosti, pa tudi pri koroški deželni vladi, katerih sej se udeležuje.«