Leta 2001 je prišlo do ustanovitve Alpe-jadranskega centra za čezmejno sodelovanje. Od vsega začetka so bile vodilne osebnosti poznejši globaški župan Bernard Sadovnik kot predsednik, generalni sekretar Filip Warasch in finančni referent Štefan Lesjak. Tudi glede glavnega programskega cilja ni prišlo do bistvenih sprememb – partnerstva z občinami oz. mreženje v alpsko-jadranski regiji. 

Minuli petek, 3. decembra, so se člani AACC zbrali na redni skupščini (oz. občnem zboru). Kot je ponovno izvoljeni predsednik Bernard Sadovnik poročal, so se v zadnjih letih  prizadevanja AACC razširila tudi na kanton Sarajevo ter še posebej na avstrijsko Štajersko. Prav tako je v dobi župana Michaela Häupla uspelo navezati prve stike z Dunajem. Po besedah predsednika Sadovnika hoče AACC, odkar je Michaela Häupla nasledil Michael Ludwig, te stike spet poživiti. 

S posebnim zadovoljstvom pa je Sadovnik poročal o sodelovanju s koroškimi občinami Beljak, Vrba in Celovec. 

 Beljak, Vrba in Celovec so edine koroške občine, ki so hkrati članice AACC in ki članstvo zelo resno jemljejo. To je s svojo navzočnostjo na skupščini dokazal tudi celovški pod-župan Lojze Dolinar.  Enako velja to za zastopnico občine Vrba Doris Schober-Lesjak in zastopnika beljaške občine Christiana Mikscheja.

Še posebej dobro uspeva so-delovanje z občino Goriška Brda, katere dolgoletni župan Franc  Mužič je tudi član upravnega odbora. Mužič od vsega začetka aktivno podpira delovanje AACC, iz Goriških Brd pa prihajajo tudi češnje, ki so jih na Koroškem pred korono prodajali v Beljaku, Celovcu in Globasnici.

  Pri volitvah novega odbora, v katerem je tudi predsednik ZSO Emanuel Jug, ni prišlo do bistvenih sprememb. Edinole Heinrich Schuster je v podpredsedniški funkciji zamenjal pokojnega sotrudnika prve ure Gerharda Wei–sa († 26. julij 2019). Jubilej ob 20-letnici pa namerava AACC obhajati prihodnje leto – če bo to dovolila korona …