Kratica CCB pomeni Center for Choreography Bleiburg/Pliberk ali po nemško in slovensko:    Choreografie Zentrum –  Johann Kresnik – Koreografski center. 
Že ime društva, ki je bilo ustanovljeno leta 2011, signalizira povezovanje med jeziki, kulturami in  smermi izrazne umetnosti, hkrati pa ime Johann Kresnik jasno kaže, v katero smer se društvo giblje oz. katera izrazna umetnost stoji v žarišču: sodobni ples v vseh svojih fasetah. Društveniki CCB želijo, »da te umetnostne zvrsti ne prikazujemo le v zaprtih prostorih gledališč, temveč z umetniki/cami gremo med ljudi in da bi z našim delom položili os plesa širom Koroške pod geslom Kresnika Balet se zna boriti!«

Pokrovitelj društva Johann Kresnik je bil namreč koreograf in plesalec svetovnega formata.  V prvih desetih letih delovanja se je društvo predstavilo širši javnosti in se z lastnimi produkcijami uveljavilo na plesni sceni.     Največji projekt društva CCB  je vsakoletna Dolga noč plesa, ko  v eni noči uprizorijo do 30 plesnih predstav. Letošnja noč bo 18. avgusta.
Društvo CCB si je zadalo visoke cilje: celoletno prisotnost sodobnega plesa po vsej Koroški in še dlje v obliki lastnih produkcij, delavnic za mlade, gostovanj in kooperacij. To bo odgovor na vse večje zanimanje javnosti za ples, hkrati pa se bo sodobni ples na Koroškem bolj uveljavil in bo nastala platforma za razvoj mladih umetnikov.

Ne spreglejte naslednje produkcije društva, ki je poklon Johannu Kresniku JEMAND. NEKDO.