Pliberk Slovensko prosvetno društvo Edinost v Pliberku letos praznuje 110-letnico. Od zdavnaj je bila gledališka dejavnost del delovanja društva: »Obletnica je prilika, da poživimo to dejavnost in ponudimo mladim Pliberčanom možnost, da se udejstvujejo,« pravi iniciator  gledališke šole Vladimir Nachbar s SPD Edinost.

Društveniki vabijo otroke in mladince ter mladinke od 7. do 14. leta, da skupno z igralcem in režiserjem Aleksandrom Tolmaierjem odkrivajo skrivnostni svet gledališča. Na tedenskih srečanjih imajo otroci in mladi priložnost razvijati govorne sposobnosti, spoznavati telo kot instrument igralca, improvizirati in ob tem bogatiti in razvijati komunikacijo, 

krepiti koncentracijo, postati bolj sproščen/-a, samostojen/-a in ustvarjalen/-a, razvijati pristen in odgovoren odnos do soigralcev in soigralk ter utrjevati veselje do nastopanja in igranja. Poleg Tolmaierja bosta Tatjana Igerc ter Simona Roblek kot mentorki in organizatorki gledališke šole vodili skozi gledališko leto.

»Dalj časa smo o tem govorili, da je treba v Pliberku nekaj narediti, saj ima Kulturni dom velik oder in nudi veliko  možnosti za gledališko dejavnost,« poudarja Nachbar. Gledališka šola bo vsak torek ob 17. uri, točne ure bodo odvisne od možnosti in šolskih urnikov in jih bodo določili po dogovoru. Prvo srečanje bo v torek, 2. aprila, ob 17.00 v Kulturnem domu v Pliberku. Na prvo srečanje in učno uro so poleg otrok vabljeni tudi starši.

Za jubilejno leto pa društveniki s predsednikom Matejem Trampuschem na čelu pripravljajo še več akcij in prireditev. Tako je zbor MoPZ Foltej Hartman v finalni fazi snemanja nove zgoščenke, ki bo 

predstavljena na slavnostnem koncertu 30. novembra v Kulturnem domu Pliberk. 

Na dan knjige, 23. aprila pa društveniki vabijo v pliberški Kulturni dom na branje Florjana Lipuša. V nemščini bo bral Janez Stutz, ki je prevedel zadnji Lipušev roman Gramoz v nemščino.