Po večletnem zatišju, sprožila ga je korona, Slovenska glasbena šola skupaj s krajevnimi društvi spet vabi na koncerte in prireja nastope svojih dijakinj in dijakov.

V torek, 21. junija 2022, ko se je dan prevesil, sta Glasbena šola in SPD »Danica« vabila na zaključni koncert v prenovljenem Kulturnem domu v Šentprimožu. Z mogočnim vstopom, introitusom, ga je začel kvartet saksofonov z bobni oddelka Šmihel. Koncert so oblikovali dijaki in dijakinje šestih oddelkov, in sicer Dobrla vas, Ledince, Mladinski dom, Šentprimož, Šmihel in Slovenska gimnazija. Samo Wakounig, predsednik SPD »Danica«, je z vidnim zadoščenjem vse pozdravil  v obnovljenem kulturnem hramu in poudaril pomen Glasbene šole, od »katere imajo vsi zbori in glasbene skupine koristi, ker črpajo iz tega vrelca glasbeno izobraženega naraščaja, kar seveda dviga raven zborovskega petja in sploh kulturne dejavnosti«. Ravnatelj Glasbene šole Roman Verdel pa je dejal, da brez društev te šole sploh ne bi bilo. Ta so jo ustanovila, ker so spoznala potrebo po temeljiti glasbeni vzgoji naše mladine,  z njo so povezana in med društva Glasbena šola tudi sodi.