V soboto, 13. novembra, je v Celovcu potekal tradicionalni sejem z naslovom »Šege in navade«. Po lanskoletnem premoru so sejem z upoštevanjem ukrepov proti koronavirusu uspešno izpeljali. Organizatorji pod vodstvom Friedricha Schwarza so v goste povabili dve manjši vokalni zasedbi. Vokalna skupina Prosvetnega društva Lipa iz Velikovca pod vodstvom Dominika Hudla in Kvartet Dobniško jezero iz Loč pod vodstvom Simona Triessniga sta se vabilu z veseljem odzvala. Pevce obeh skupin druži zanesenjaški duh ljubezni do prepevanja ljudske zapuščine. Da so po nekaj rednih vajah po daljšem premoru zmožni ubranega petja, so dokazali s pesmimi »Rasti, rasti, rožmarin«, »Nmau čez izaro«, »Amol mit da Sunn«, »Pozdravna«, »Lipa zelenela je«, »Dober večer Buh vam daj«, »Bist du nit ba mir«, »To ja neščir kne vi«, »Tam, kjer teče bistra Zila« in »Erlaube mir feins Mädchen«.

Zadnja in obenem skupna pesem z naslovom »Dober večer, ljuba dečva« je lepo zaokrožila temo koncerta »Petje je ljubezen«. Prijetno druženje obeh skupin je obrodilo sadove novega sodelovanja, saj so si obljubili obojestransko koncertno gostovanje. Naj omenim še, da je Vokalna skupina Lipa pred kratkim izdala novo zgoščenko, Kvartet Dobniško jezero pa se pridno pripravlja na skorajšnjo izdajo ob 5-letnici delovanja.