Vigredni koncert SPD Vinko Poljanec v Škocjanu

V soboto, 23. aprila, je Slovensko prosvetno društvo Vinko Poljanec v Škocjanu vabilo na tradicionalni vigredni koncert v kulturno dvorano K3 v Škocjanu. Poleg moškega pevskega zbora Vinko Poljanec, ki ga več kot 40 let vodi Franc Starz, sta nastopila še kvartet Nomos in zaradi koronavirusa tokrat samo šestčlanski Oktet Suha. Prireditev je povezoval predsednik SPD Vinko Poljanec Miha Lipnik. Med obiskovalci prireditve sta bila župan Škocjana Thomas Krainz in predsednik Slovenske gospodarske zveze Benjamin Wakounig.