Borovlje Kot je že dolgoletna šega, sta Slovensko prosvetno društvo Borovlje in župnija Borovlje na prvo adventno nedeljo 2. decembra priredila v boroveljski farni cerkvi adventni koncert. Poleg društvenega Komornega zbora »Borovlje« sta nastopila še moški zbor »Die Chorherren«, ki je kratko pred tem postal zbor leta, in vrhunski pianist ter skladatelj Tonč Feinig, ki je pri eni pesmi tudi spremljal pevke in pevce Komornega zbora. Globoke misli in besedila, daleč od običajnega alpsko-domovinsko-kičastega klišeja o snežinkah in lametiranih angelčkih ter ovčkah z bingljajočimi zvončki, številna je spisal sam, je v obeh deželnih jezikih poslušalkam in poslušalcem v premislek natrosil Niko Kupper. Na začetku sta občinstvo prav tako dvojezično pozdravila predsednik SPD »Borovlje« in zborovodja Roman Verdel ter škofijski kancler Jakob Ibounig, ki je poudaril jedro adventa, ki je daleč od konzumskega pohlepa današnjega časa. Letošnji adventni koncert so s skupno pesmijo zaključili vsi nastopajoči. Občinstvo, ki je boroveljski božji hram docela napolnilo, se jim je za koncert na visoki umetniški in izpovedni ravni, za trenutke ubrane glasbe in petja ter globokih misli zahvalilo z bučnim odobravanjem.