Pod geslom »In memoriam« je SPD Borovlje prejšnjo soboto, 14. maja 2022, vabilo k Cingelcu na Trati na spominsko proslavo za Melhijorja Verdela in druge pokojne društvenike, ki so sooblikovali in krepili slovensko kulturno dejavnost v Borovljah.

Melhijor Verdel je umrl lani, 4. decembra 2021. Zapustil je trajne in vsestranske sledove na kulturnem, narodno- in komunalnopolitičnem, zadružnem in vzgojnem področju koroških Slovencev, prizadeval pa si je tudi za spoštljiv in enakovreden odnos z narodom sosedom, kar ni bilo vselej enostavno. Lik Melhijorja Verdela je orisal Niko Kupper. Verjel je v moč samopomoči in se držal gesla, da bomo imeli le to, kar si bomo priborili, ker podaril nam nihče ničesar ne bo. Skoraj šestdeset let je bil odbornik boroveljske posojilnice, enaintrideset let predsednik SPD Borovlje, tri mandatne dobe zastopnik oz. občinski odbornik Volilne skupnosti v boroveljskem občinskem svetu. Bil je pobudnik  Ansambla Drava, gonilna sila nakupa ter obnove Kulturnega doma pri Cingelcu na Trati ter z njim povezanega razcveta slovenske kulturne dejavnosti v Borovljah. To še posebej velja za odrsko dejavnost. Bil je soustanovitelj Dvojezičnega otroškega vrtca Jaz in ti, saj se je po besedah Gustava Brumnika, predsednika SPZ, zavedal velikega pomena vzgoje in izobraževanja v slovenskem jeziku, kar velja tudi za slovensko Glasbeno šolo, in podpiral je zborovsko dejavnost v društvu. Pri vsem tem ga je podpirala družina, predvsem pa žena Romana, za kar se ji je v imenu društva zahvalila podpredsednica društva Tatjana Kupper. Film o delovanju Melhijorja Verdela je dopolnil njegovo podobo samozavestnega in širokogrudnega, za slovensko besedo in kulturo vnetega koroškega Slovenca. Mestni svetnik Fabian Grabner je omenil soglasni sklep občinskega sveta o poimenovanju ulice po Melhijorju Verdelu. 

Spomnili pa so se v soboto tudi Ane Jug iz Medborovnice, pregnanke in preživele kaceta Ravensbrück, Jakoba Oraša, po domače Jagra z Vesce, ter bratov Hanzija in Pepana Schaschl, prav tako pregnanca, ter režiserjev Ljerke Belak in Bogomirja Verasa. V spomin na pregnanstvo je Hannes Schaschl bral iz zapisov svojega očeta Hanzija, izdanih v knjigi »Als Kärnten seine Kinder deportierte«. Pevsko in instrumentalno so proslavi vtisnili svoj pečat Komorni zbor SPD Borovlje pod vodstvom Romana Verdela ter Christian Filipič (flavta), Janez Gregorič (kitara) in kitarist Vukašin Mišković, vsi sodelavci Slovenske Glasbene šole. S skupno pesmijo Rož, Podjuna Zila je izzvenel  dostojni poklon pokojnim društvenicam in društvenikom SPD Borovlje.