Slovensko prosvetno društvo Zvezda v Hodišah je minulo soboto, 8. junija, vabilo v Hodiše na koncert ob svoji 120-letnici. Praznovali pa so tudi 20-letnico tamburaške skupine Starabanda. www.novice.at/120letzvezda

Čestital je tudi vodja vokalne ekipe Svrž Aleks Schuster.

V Grajski štali v Hodišah so najprej zazveneli zvoki tamburic skupine Starabanda, zatem pa so s pesmijo čestitale pevske skupine iz Hodiš in sosednjih občin. To so bili Moški pevski zbor Bilka iz Bilčovsa, kvartet Demonda iz Škofič, kvartet Gorjancev iz Kotmare vasi, skupina Seental­-Stimmen iz Hodiš, MGV Reif­nitz iz Ribnice in vokalna skupina Svrž iz Rožeka. 

Ob tem velja omeniti, da je Zvezda že v 50. letih, ko je imela še štiri pevske skupine, na svoje koncerte vabila nemške pevske sestave iz občine.

Kvartet Gorjancev je imel svoj prvi nastop.

Navzoče je pozdravil predsednik društva Franci Spitzer, spored pa sta povezovali Monika Novak-Sabotnik in Karin Spitzer­ Simonitsch. Prebrali sta odlomke iz knjige »Sveti, sveti, zvezda krasna …« o zgodovini SPD Zvezda. Knjiga je izšla leta 2011.

Čestitke ob 120. obletnici društva

Leta 1975 je bila ustanovljena nova, mlada tamburaška skupina, ki jo je deset let vodila Dorica Sabotnik. Približno polovica tamburašev te zasedbe je leta 2004 z novimi člani oblikovala tamburaško skupino Starabanda.

Društvu je čestitalo mnogo častnih gostov. Deželnega glavarja Petra Kaiserja je zastopal poslanec deželnega zbora Ervin Hukarević. Spregovorili so še Zdravko Inzko, generalni konzul Anton Novak in župan Hodiš Gerhard Oleschko. Tega je predsednik Zvezde Franci Spitzer opozoril, da še čaka na podporo občine ob jubileju, ta pa je obljubil podvojitev letne podpore društvu in povedal, da bo občinskemu svetu predlagal, da podeli društvu občinski grb. Gusti Brumnik je prišel čestitat v imenu Slovenske prosvetne zveze (SPZ), ki je društvu podelila zlato priznanje ob 120-letnici delovanja za ohranjanje slovenske kulture na Koroškem in truda za obstoj slovenskega jezika v Hodišah. Čestitat je prišla tudi predsednica SPD Bilka iz Bilčovsa Marija Weber-Ogris. Med častnimi gosti pa je bil tudi župnik Joseph Lakkapamu, ki se zelo trudi za dvojezičnost v farah Hodiše in Škofiče. Nedavno so se farani borili za to, da Lakkapamu ostane v Hodišah, zato ni čudež, da je požel poseben aplavz publike. V imenu Slovenskega narodopisnega inštituta Urban Jarnik se je Martina Piko-Rustia zahvalila društvu za sodelovanje pri novem zemljevidu z ledinskimi in hišnimi imeni.

Večer se je končal z drugim delom nastopa tamburašev Starabanda. Sledilo je druženje ob dobri kapljici in dobrotah hodiških kmetov Žužu in Buchsbaum.