Prenovljen Kulturni dom Danica je bil 6. januarja skoraj premajhen za vse obiskovalke in obiskovalce novoletnega koncerta SPD Danica, na katerem je poleg petih društvenih vokalnih zasedb gostoval moški pevski zbor Vinko Poljanec iz sosednje občine. 

Zborovodja MePZ Danica Stanko Polzer

Uvodoma je skupni zbor Danice občinstvo pozdravil s koledniško novoletno. Skozi program novoletnega koncerta je vodil predsednik SPD Danica Samo Wakounig, ki je na začetku povedal, da novoletni koncert prvič po dveh letih poteka v živo, občinstvu je zaželel v letu 2023 »veliko zdravja, veselja in tudi energije«, pa tudi to, da samih sebe ne bi jemali preveč resno. Nato je na oder pristopical najmlajši pevski sestav, Zvezdice Danice, ki jih vodijo Elena Rutar, Tereza Mistelbauer in Alina Stern. Prisrčni predšolski otroci in otroci nižjih letnikov ljudskih šol, ki sestavljajo Zvezdice Danice, so z mešanico veselja, razigranosti, pa tudi nelagodnosti, kar se tiče odrske prezence in govorice telesa, med drugim zapeli pesmico »Luč sveta« pesnice in kiparke Rezi Kolter iz Bilčovsa. Sledil je nastop otroškega zbora Danica, ki se je na novo formiral leta 2020, lansko leto pa so imeli otroci svoj prvi koncert. Trenutno se intenzivno pripravljajo na tekmovanje otroških in mladinskih zborov, ki bo konec aprila v celovški Koncertni hiši. Otroški zbor Danice, ki ga vodita Sara Ouschan in Doris Wakounig, nam je med drugim zapel skladbo »Na oknu deva je slonela« v aranžmaju pokojnega Joška Kovačiča.  

Korenine Danice

Vsak pevski sestav je na novoletnem koncertu zapel največ pet pesmi, večina pa tri, tako tudi Korenine Danice, najstarejši pevski sestav društva pod vodstvom Anice Maraž-Kežar. Korenine najraje pojejo slovenske ljudske pesmi, tako smo med drugim slišali »Jes mam tri lub’ce« v zapisu Pavla Kernjaka, pri ponarodeli pesmi »Moja dežela« jih je na harmoniki spremljal Matej Kežar. Mateja smo kasneje doživeli tudi kot klaviaturista Kežarjevih vnukov s tremi vokalistkami (Marjeta Černe, Jasmina Hajnžič, Kristina Behrens), še prej pa nam je venček umetelno aranžiranih umetnih pesmi in kako prav tako prefinjeno aranžirano narodno zapel Mladinski zbor Danica pod vodstvom Barbare Mistelbauer-Stern in Miriam Sadnikar. Gostje, moški pevski zbor Vinko Poljanec iz Škocjana (zborovodja Franc Starz, solist Štefan Starz) so nas pozdravili s koledniško pesmijo »Sveti trije kralji«, ki izvira iz bližine Velenja, sklenili pa s pravoslavno liturgično novoletno pesmijo »Mnogaja leta« ukrajinskega skladatelja Dimitrija Bortnjanskega. Zadnji je nastopil Mešani pevski zbor Danica (solista Vladimir Polzer in Doris Wakounig) pod vodstvom Stanka Polzerja, ki je navdušil s homogenim podajanjem treh slovenskih ljudskih  pesmi, ukrajinske kolednice  Ščedrik ter s furiozno, a natančno izvedbo prekmurske ljudske »Šürka je Tisa«.

Pevke Kežarjevih vnukov

Ob koncu koncerta je Samo Wakounig navzoče še povabil na 49. ples Danice, ki bo v kulturnem domu 4. februarja. Ko so zadnji gostje zapuščali dvorano, so društvenice in društveniki že pospravili stole in pripravili mize za pogostitev in druženje, pravzprav za božičnico Danice z gosti.