Ljubljana Sedemnajstič že so v Ljubljani potekali Koroško-avstrijski kulturni dnevi, na katere so vabili Slovenska prosvetna zveza, Krščanska kulturna zveza, Klub koroških Slovencev v Ljubljani in Društvo slovensko-avstrijskega prijateljstva.

V petek, 6. aprila 2019 zvečer je v Linhartovi dvorani Cankarjevega doma bil koncertni večer pod geslom »Koroška pesem prek meja« ki sta ga oblikovala Tamburaški ansambel Loče pod vodstvom Erike Wrolich, ustanoviteljice ansambla in Mešani pevski zbor Pevskega društva Sele, ki ga vodi Roman Verdel. 

Uvodoma je predsednik slovensko-avstrijskega prijateljskega društva prof. Lovro Sodja, ki bo odlikovan z avstrijskim častnim znakom, naglasil pomen kulturnega tedna za krepitev dobrososedskih odnosov med sosednjima državama in da slovenska prestolnica spoznava in doživlja pestro in kakovostno kulturno ponudbo koroških Slovencev. V imenu obeh slovensko-koroških kulturnih strešnih organizacij je številno občinstvo pozdravil Gustav Brumnik, predsednik SPZ. Izrazil je zadovoljstvo nad potekom prireditev, a nagovoril je tudi drugo, manj razveseljivo plat kolajne: da je namreč razkorak med lepimi besedami politično odgovornih in pristojnih ter njihovimi stvarnimi potezami in dejanji zaskrbljujoč. Kajti tako avstrijske kot tudi slovenske podpore zadnjih let za kulturno, znanstveno in siceršnje delovanje koroških Slovencev krepko nazadujejo ali zaostajajo za dejanskimi potrebami slovenskega življa na Koroškem in tako otežkočajo in zavirajo njegov razvoj.

Kulturni spored prireditve, ki so se je med drugim udeležili minister za Slovence v zamejstvu in po svetu Češnik, avstrijska veleposlanka v Ljubljani, predsednik Kluba koroških Slovencev v Ljubljani Janez Strgar in predsednika SPZ in KKZ, Gustav Brumnik in Janko Krištof, so pričeli loški tamburaši. Po besedah Erike Wrolich so prvo od desetih skladb »Nmav čriez jizaro« namenili pokojnemu rojaku Stanetu Uršiču, ki jih je kot predsednik Kluba koroških Slovencev v Ljubljani nesebično in zavzeto podpiral. Za Ločani je na oder stopil Mešani pevski zbor iz Sel in zapel dvanajst pesmi. Koncert, ki ga je občinstvo navdušeno sprejelo, sta zbora na visoki  umetniški ravni zaključila s skupno pesmijo »Lipa zelenela je«.