KPD Sele letos obhaja 120. obletnico svoje ustanovitve ter tako šteje med najstarejša slovenska prosvetna društva na Koroškem. Za to priložnost so si pri društvu omislili posebno gesto, s katero želijo opozoriti na bogato izvirno ljudsko glasbeno izročilo vasi in zaselkov pod Košuto in ga oteti pozabe. To je zgoščenka »Je pocincava – Stare domače viže«. Proslava za materinski dan 7. aprila v farnem domu je bila pravšnja priložnost za nastop mladeži v poklon materam in za predstavitev zgoščenke. Anja Oraže je  v svojem pozdravu dejala, naj bo proslava zahvala materam, ker »nosijo naša imena v svojih srcih«. Člani šolskega zbora pod vodstvom Veronike Korotaj so s petjem in recitacijami pokazali, da doraščajo in živijo s krajevnim slovenskim kulturnim izročilom in da se znajo na odru obrniti, kot je treba.

Roman Verdel, Hanzi Ogris in Anja Oraže

Navrh je sledila predstavitev zgoščenke »Je pocincava« in notnega zvezka na njej posnetih starih viž. Glavno besedo na njej imata znana ljudska muzikanta Šiman Male, Malejev s Sel-Kota, in Hanzi Ogris, Pavčov iz Slovenjega Plajberka. Hanzi Ogris je uredil notni zapis na zgoščenki zbranih viž. Šiman Male, že pokojni, a nepozabni ljudski godec, je bil neizčrpen vrelec viž in pesmi in jih je igral v selski, tako imenovani visoki uglasbitvi. Ljudski godci niso igrali le sebi v veselje, ampak so, če je bilo treba, igrali na žegnanjih, ohcetih, cerkvenih praznikih in ljudskih veselicah, dostikrat v izmeničnem sestavu, kot je pač naneslo. Taki znani ljudski godci so bili že omenjeni Šiman Male (trobenta, lajne, ljudski izraz za harmoniko), Filip Čelesnik iz Sveč (violina ali gosli), Fridl Leutschacher (Lajčaher) iz Borovelj (pozavna), Tevž Križnar z Mač (lajne/diatonična harmonika) in Berti Lausegger iz Podna (lajne/diatonična harmonika).

Hanzi Ogris je, kot je povedal, že kot »pueb´č« prisluhnil godcem, s sedemnajstimi leti je z njimi v Selah godel na neki poroki, kot učitelj glasbe se je z dušo in srcem vnel za ta način muziciranja in mu je predan vse do danes. S Šimanom Malejem je na pobudo urednika Horsta Ogrisa vrsto starih viž posnel za slovenski oddelek ORF.

Zgoščenki, ki jo toplo priporačamo vsakomur, da si jo nabavi, je priložen zvezek notnih zapisov teh starih domačih viž iz Sel. Predgovor so napisali Milena Olip, predsednica KPD, Roman Verdel, ravnatelj Slovenske glasbene šole, in Hanzi Ogris.