Leta 2020 smo lahko zadnjič obiskali koncert Koroška poje. Lani so se zaradi pandemije organizatorji odločili za glasbeno poslastico s spletnim nastopom solistov. Žal je tudi letos izvedba koncerta padla v vodo, zato je Krščanska kulturna zveza poleg dokumentarnega filma pripravila še obsežen zbornik in z njim obeležila 50. obletnico tradicionalne prireditve.

Zalka Kelih-Olip, glavna urednica zbornika, je povedala, da so imeli sprva veliko načrtov za letošnji jubilejni koncert, vendar so jih morali zavreči. Lansko jesen so se odločili za dokumentarni film in za zbornik. Gradiva je bilo ogromno, zato so se spraševali, kako izbirati oz. kaj postaviti v ospredje, kako petdeset let delovanja predstaviti v 25 minutah dokumentarnega filma, ki so ga letos marca – ko bi moral biti koncert – predstavili na televizijskem programu Dober dan, Koroška. 

Jožko Kovačič, Marko Fink, Jörg Errenst (2010)

Zbornik vsebuje več delov. 

Prvi del

V prvem delu so zbrali prispevke nekaj znanih oseb, ki so tesno povezane s prireditvijo Koroška poje. Besedila so mdr. prispevali Janko Krištof, Jože Marketz, Helena Jaklitsch, Janez Strgar, Roman Verdel, Edi Oraže in Nužej Tolmaier, ki je pogled usmeril v preteklost in orisal razvoj pevske dejavnosti med koroškimi Slovenci od druge svetovne vojne do leta 1972, ko so se začeli koncerti Koroška poje. Leta 1971 je nam-reč umrl France Cigan, osrednja glasbena osebnost med koroškimi Slovenci. Njemu v spomin je nastal prvi koncert Koroška poje, ki je postal del pevske tradicije.

Drugi del

V drugem delu zbornika je kronologija koncertov, torej seznam koncertov z datumi in temami, spiskom nastopajočih zborov in solistov ter z imenom moderatorke/moderatorja. Za vsak koncert je dodan še prispevek o osebnosti, kateri je bil koncert posvečen, in slikovno gradivo. 

Tretji del

Tretji del IN MEMORIAM je posvečen trem osebam, ki so bile zelo tesno povezane z organizacijo in izvedbo prireditve Koroška poje in so nas nedavno zapustile. Med njimi je Jožko Kovačič, ki je pri koncertih sodeloval od začetka in jih dolga leta snoval, torej jih je soustvarjal od prvih idej do zadnje pesmi, ki jo je dirigiral na odru.

Jože Ropitz je za koncerte ustvaril kar tri glasbena dela, ki jih je tudi sam dirigiral, Hanzi Gabriel pa je bil tajnik KKZ in mentor tamburaških skupin. Na vaje se je vozil z Dunaja in na koncertih s tamburaši večkrat tudi nastopil.

Mladinski zbor Danica (2014)

Četrti del

Sledi statistični del s seznamom vseh nastopajočih zborov in solistov ter s seznamom zborovodij. Seznama sta del razpredelnice, ki kaže, v katerih letih so zbori/solisti/zborovodje sodelovali na prireditvi Koroška poje.

Peti del

V zaključnem delu zbornika so zbrane še besede nekaterih zborovodij in pevcev, ki so odboru zbornika razodeli, kaj jim pomeni prireditev Koroška poje.

Zalka Kelih-Olip, glavna urednica zbornika: Zbornik smo sestavili s skupnimi močmi. V uredniškem odboru so sodelovali Marija Gruškovnjak, Sabina Anderwald, Katja Osterc, Martin Kuchling ter Gabi Frank in Milan Piko, ki sta zbornik lektorirala oz. oblikovala.

Martin Kuchling: Vsak, ki se zanima za pevsko sceno na Koroškem, lahko v zborniku najde veliko informacij o zborovskem dogajanju oz. o koroški pevski dejavnosti v zadnjih 50 letih. V zborniku je naveden vsak zbor in vsak zborovodja, ki je bil kdaj na odru te prireditve. Vključili smo tudi veliko slikovnega gradiva, ki budi spomine na skupna glasbena doživetja.

Zbornik bodo dobili vsi zborovodje in avtorji prispevkov, zainteresirani bralci pa ga lahko kupite na sedežu KKZ in v obeh knjigarnah.

Pepej Krop (2011)