V nedeljo, 10. aprila 2022, je bil v okviru programa 20. Koroških kulturnih dni v Ljubljani med drugimi prireditvami tudi koncert »Koroška pesem prek meja«. Kulturni dnevi so se začeli 6. aprila v ljubljanski galeriji Družina z razstavo »Slike dneva« slikarja in pesnika Gustava Januša ter bodo s številnimi prireditvami trajali do 28. aprila 2022.

V Linhartovi dvorani Cankarjevega doma (CD) je imel sprva govor Lovro Sodja, predsednik Društva slovensko-avstrijskega prijateljstva (DSAP), ki je letos praznovalo 30 let obstoja. Povedal je nekaj zanimivosti o začetkih prireditev koroških kulturnih dni. Ti so se uradno začeli leta 2004, dejansko pa so se že leta 1985 v treh dvoranah tukajšnjega CD odvijali »kulturni dnevi Slovencev iz Avstrije«. Organizirali so jih Slovenska prosvetna zveza, Krščanska kulturna zveza, Zveza kulturnih organizacij Slovenije in CD. Poleg razstave slikarja Gustava Januša, ki je bila takrat v sprejemni dvorani CD in jo je pred kratkim DSAP pripravilo že tretjič, je bil literarni večer koroških avtorjev, v tedanji okrogli dvorani je bil kabaret koroških Slovencev, v osrednji dvorani pa je bila slavnostna prireditev »Koroška pomlad, naša vigred«. Takrat je sodelovalo kar sedem koroških pevskih zborov in tamburaških skupin. Vodja kulturnovzgojnih in humanističnih programov CD Barbara Rogelj je pozdravila občinstvo, povedala, da se nadeja uspešnega sodelovanja še naprej in občinstvu zaželela prijeten večer. Na koncertu smo se takoj zatem predali poslušanju melodij tamburaške skupine Tamika iz Železne Kaple in poslušanju pesmi, ki so jih odpeli člani Okteta Suha. Oktet, ki se lahko pohvali s 40-letno tradicijo negovanja koroško-slovenskih pesmi, je predstavil Jokej Logar. Pesem »Rož, Podjuna, Zila« v izvedbi Okteta Suha in tamburaške skupine Tamika je pomenila slovesen zaključek tega koncerta, ki mu je sledil velik aplavz.