Po letih prireditvenega molka zaradi koronske pandemije je v nedeljo, 12. marca 2023, Krščanska kultura zveza spet vabila v celovški Dom glasbe na svoj osrednji in hkrati jubilejni 50+1 koncert »Koroška poje«. Koncert je bil namenjen slovenski pesmi. 

Na začetku je vidno zadovoljen predsednik KKZ Janko Krištof občinstvo pozdravil z besedami »Kako lepo je, da smo se spet zbrali, da ste prišli sem, v Dom glasbe.« Ker lani zaradi korone KKZ ni mogla obeležiti 50. koncerta »Koroška poje«, ga obhaja letos, kar odraža številka 50+1. Obenem KKZ letos praznuje svojo sedemdesetletnico, torej dovolj povoda za slavje. 

Vokalna skupina Lipa

Viden in slišen poklon slovenski pesmi pa je prva smart odnosno spletna pesmarica Venec slovenskih, www.slovensko.at. Pesmarica za današnji čas, kot ji tudi pravijo, je kot del pobude Slovenščino do/živeti nastala v skupnem projektu obeh kulturnih central KKZ in SPZ in je brez kakšne coprnije kot aplikacija dostopna vsakomur, mladini in starini. Projekt je zelo nazorno predstavil sopobudnik in zborovodja MePZ »Danica« Stanko Polzer. Spremni želji, da naj spletna pesmarica »Venec slovenskih« v nas »ohranja znanje in ljubezen do naših najlepših narodnih, ponarodelih in duhovnih pesmi in da naj bo Venec slovenskih most in pomoč, da slovenske pesmi spet zaživijo v nas vseh« ni kaj dodati, razen želje, da bo dosegla srca ljudi. Pesmarica za današnji čas trenutno obsega nad 500 tematsko razporejenih pesmi, glede na izredno število in bogastvo slovenske pevske literature pa meje navzgor seveda ni.

Združeni zbori in Trio Drava

Za petdesetletnico pevske revije Koroška poje je KKZ lani izdala zajeten zbornik z obsežnim besednim in slikovnim gradivom in statističnimi podatki ter s stališči zborovodij, je skratka dragocen in neizbrisen dokaz bogate kulturne ustvarjalnosti in dediščine Slovencev v tej deželi.

MePZ Peca iz Globasnice

Naknadni jubilejni koncert Koroška poje je bil prerez skozi zborovsko, pevsko in tematsko pestrost skupnega slovenskega kuturnega prostora. Oblikovali so ga skupina »mladi akcent« iz Ledinc pod vodstvom Veronike Lesjak, MePZ »Peca« iz Globasnice, vodi Petra Straunik, »Kvartet OisterniX« iz Zahomca, Vokalna skupina »Lipa« iz Velikovca, vodi Dominik Hudl, MePZ »Danica« iz Šentprimoža, vodi Stanko Polzer, MoPZ »Mirko Filej« iz Gorice, vodi Zdravko Klemenčič, Dekliški zbor 1. letnika Škofijske klasične gimnazije v Ljubljani, vodi Marjetka Kozmus. Od kvarteta preko manjšega vokalnega sestava do zborov kot »Danica« in do ljubljanskega Dekliškega zbora, ki sta zapolnila oder, vsi so posamič in tudi skupno pokazali bogastvo in trdoživost slovenskega pevskega izročila in ga nadgradili z Venčkom narodnih (Pri farni cerkvici, Oj, lepo je res na deželi, Angelček varuh moj, Delaj, delaj, dekle pušeljc in Pri nas na Koroškem) v priredbi Stanka Polzerja in ob spremljavi Tria Drava iz Borovelj. Bučen aplavz občinstva, med drugim škofov Jožeta Marketza, ljubljanskega metropolita Zvera in novomeškega škofa Andreja Sajeta, deželnozborskega poslanca Štefana Sandriesserja, celovškega podžupana Lojzeta Dolinarja, generalnega konzula Antona Novaka ter predstavnikov slovenskih političnih, kulturnih in gospodarskih ustanov, je nastopajoče in vse, ki so bili vključeni v priprave koncerta, oddolžil za vložen trud in nastop. 

Več slik najdete tukaj: Povezava