Pevci, recitator in glasbeniki s Primorskega ter združeni moški pevski zbor SPZ so minulo soboto, 25. februarja, v Kulturnem domu Pliberk pripravili koncert, posvečen pesniku in partizanu Karlu Destovniku – Kajuhu.

Združen pevski zbor SPZ pod vodstvom Boža Hartmanna

»Leta 2022 je minulo 100 let od Kajuhovega rojstva. Kljub pobudam občine Šoštanj, njegovega rojstnega kraja ter Zveze združenj borcev za vrednote narodnoosvobodilnega boja Slovenije, da bi bilo Kajuhovo leto na državnem nivoju, tedanja oblast za to ni imela posluha,« je povedal predsednik SPZ Mitja Rovšek ob pozdravu v Pliberku in dodal: »Nekako jim ni šlo v razumevanje njegovo poveličevanje partizanskega boja za boljši jutri. Novo izvoljena vlada Republike Slovenije pa je le proglasila leto 2023 za Kajuhovo leto.«

Ilija Ota je čustveno bral Kajuhove pesmi in pisma

Zveza slovenskih kulturnih društev v Italiji se je lani ob stoti obletnici rojstva Kajuha želela pokloniti pesniku in septembra 2022 so v Bazovici primorski zbori krstno izvedli koncert z recitalom.

Pevka Zora Cernič

Iz Primorske pa so zdaj v Pliberk prišli pevci in pevke MePZ Rdeča zvezda iz Saleža, MePZ Lipa iz Bazovice, ŽeVS Danica z Vrha, ŽeVS Jezero iz Doberdoba in MoPZ Skala iz Gabrij. Z njimi je nastopil združeni otroški pevski zbor Mali kraški Kajuhovci. Navzoče je pozdravila tudi predsednica Zveze slovenskih kulturnih društev Živka Persi.

Pobudnik, umetniški vodja projekta in vsestranski glasbenik Aljoša Saksida

Združeni pevski zbor Slovenske prosvetne zveze pod vodstvom Boža Hartmanna so sestavljali člani moških pevskih zborov Valentin Polanšek, Foltej Hartman, Vinko Poljanec, Bilka in SVRŽ.

Več slik najdete tukaj: Povezava