V soboto, 25. septembra, nam je kotmirški zbor Gorjanci v gostilni Pušnik v Šentkandolfu (St. Gandolf) predstavil kar dve zgoščenki z zbranimi pesmimi zborovskega petja. Z nami je spregovoril Emil Muri, ki v zboru prepeva že 43 let.

SPD Gorjanci nam bo predstavil kar dve zgoščenki. Na prvi so arhivski posnetki pesmi iz obdobja 1955–1957, ko je zbor vodil Lojzek Hribar, in iz leta 1983 z zborovodjem Stankom Wrulichom. Na drugi zgoščenki so aktualne pesmi zbora, ki ga od leta 2018 vodi Gudrun Mehringer-Thaler.

Emil Muri: Vesel sem, da smo pripravili zgoščenki, saj povezujeta preteklost s sedanjostjo, torej izbrane pesmi iz preteklih desetletij in naše aktualno petje, ki nastaja v mešanem pevskem zboru, mešanem sekstetu in ženskem kvartetu. 

Kdo je pripravil izbor pesmi?

Pesmi sta izbrala Vinko Wieser, predsednik društva Gorjanci, in podpredsednik Ingo Muri, seveda v sodelovanju z našo zborovodkinjo Gudrun Mehringer-Thaler.

SPD Gorjanci ima več kot 135-letno tradicijo. Moški kvartet Gorjancev je bil prvi izvencerkveni zbor koroških Slovencev. Pred več kot štirimi deset-letji pa ste se zboru pridružili tudi vi. Kako ga doživljate danes?

Petje v zboru je del našega družinskega življenja in družinske tradicije. Dirigent prvega moškega kvarteta Gorjancev je bil moj praded Foltan Stangel, zdaj pa v zboru pojemo žena, jaz in najmlajši sin Ingo, ki je nekaj let zbor tudi vodil, zdaj pa za zbor prireja pesmi in izbira primerno literaturo. 

Pomembno se mi zdi, da v zboru ohranjamo slovenski jezik oz. slovensko kulturno izročilo. Na tem področju je bil pomemben Pavle Kernjak, ki je leta 1955 za enajst let prevzel vodstvo zbora. Naša zdajšnja zborovodkinja je nemško govoreča, ampak vseeno pojemo predvsem v slovenščini. Nekaj pesmi je ruskih in judovskih. Seveda pa občasno zapojemo tudi v nemščini.

K tradiciji našega prosvetnega društva spada tudi Vigredni koncert, pripravljamo ga že več kot 40 let, odpovedati pa smo ga morali le enkrat (leta 2020 zaradi pandemije). Pobudnik Vigrednega koncerta je bil leta 1980 tedanji predsednik društva Jozi Pack.

Pandemija je malo zavrla delo navdušenih pevk in pevcev SPD Gorjanci, zato so veseli, da jim je uspelo dokončati projekt Gorjanska serenada. Zgoščenki bodo predstavili že v soboto.