Jauntaler Trachtenkapelle Loibach (Libuška godba na pihala) obhaja 70-letnico. 20. novembra ob 20.00 prireja v Pliberku (Grenzlandheim) jubilejni koncert, mladinski orkester Famus pa ima premiero. 

Uradno se je začelo 1. junija 1951 v skupnem prostoru za uslužbence podjetja Glawar v Zgornjih Libučah. Na sporedu je bil ustanovni občni zbor  libuške godbe na pihala, katero so takrat uradno poimenovali »Blaskapelle Unterland«. 

Gonilne sile so bile medtem že vsi rajni Gottfried Glawar st., njegov brat Ignaz ter Konrad Jörgl.  Gottfrieda Glawarja st. so izvolili za prvega predsednika.    Med prvimi muzikanti pa so bili tudi  Šimej Marin, Richard Raunjak, Burjakova brata Herman in Raimund Pototschnig, legendarni libuški gostilničar Herbert Leimisch, Franc Pustnik st., Alois Srienz-Korenov Lojz, Edej Prepotnig in Friedl Müller, ki so – razen Korenovega Lojza in Friedla Müllerja – prav tako že med rajnimi.

Pod ženskim vodstvom: predsednica godbe Rosi Glawar …
… in predsednica mladinskega orkestra Famus Katrin Podgornik

Medtem prijateljsko sožitje

V prvih desetletjih so oblikovali predvsem žegnanja skupaj s cerkvenim zborom v Spodnjih in Zgornjih Libučah ter Šentjurju. 

Leta 1953 so bili tudi prvič zastopani s svojim šotorom na pliberškem jormaku; vztrajali so celih 60 let in se nato z lastno stojnico preselili v šotor Alpe Adria. Dolga leta je imela godba svoj sedež v spodnjelibuški gostilni Marin, dokler niso po tragični smrti gostilničarja Šimeja leta 1971 gostilne zaprli. Nato je postal pliberški Grenzlandheim njen novi dom in ostal to do danes.

 V 70. letih prejšnjega stoletja ji je uspelo nagovoriti Aloisa Laggnerja za glasbenega vodjo in dirigenta. Z njim je godba doživela kakovostne viške. Vanjo je integriral glasbene kolege celovškega mestnega gledališča, hkrati pa je položil temelje za izobraževanje godbenega naraščaja. Godba je v tej dobi štela skoraj 40 članov, nekateri člani prve dobe pa so jo zapustili, ker niso mogli več slediti Laggnerjevim zahtevnim glasbenim ciljem. 

Foto: Rosina Katz

Po osamosvojitvi Republike Slovenije se je začelo tudi za »Jauntaler Trachtenkapelle Loibach« novo obdobje. Začelo se je že, ko sta se v delovanje libuške godbe močno vključila brata Michael in Thomas Čik z Blata – Michael med letoma 2000 in 2004 kot predsednik. V tem obdobju je vladalo tudi prijateljsko sožitje med šotorom libuške godbe in Svavejo uto pliberškega SPD »Edinost«. Prav tako je godba večkrat nastopila na legendarnem Libuškem žegnanju. Pri tem si je še posebej prizadeval za plodne odnose med godbo in slovenskimi kulturnimi ustanovami pokojni vodja pliberške pošte Ernst Zenkl.

  Po dveh letih brez glasbenega vodstva ga je nato leta 1999 prevzel Julian Burdzi iz Slovenije, za njim pa leta 2013  grandiozni glasbenik Gregor Kovačič, medtem tudi vodja Salzburškega deželnega orkestra. Z njim dosega godba nove glasbene viške, tako glede glasbene literature kot tudi v glasbenem izvajanju.

Še posebej veseli Kovačiča, da se bo jutri, v soboto, 20. novembra, na jubilejnem koncertu prvič predstavil mladinski orkester libuške godbe Famus. Predseduje mu Katrin Podgornik, vnukinja vse prerano umrlega Onžejevega Folteja. Glasbeni vodji sta njen brat Valentin in Thomas Zweytick. Famus – vsekakor najlepše jubilejno darilo.