Pri Cingelcu v znamenju prijateljstva in obletnic

Že od leta 1982 naprej prireja SPD Borovlje za državni praznik pevsko akademijo Dober večer, sosed – Guten Abend, Nachbar in je v teku let k sodelovanju povabilo vse boroveljske pevske skupine in zbore.

Borovlje Društvo je preseglo tudi ožje meje in tako so pri Cingelcu ali v boroveljski mestni dvorani na tej prireditvi nastopile skupine iz Slovenije, Štajerske, Južne Tirolske in iz drugih dolin Koroške.

Letos, 25. oktobra, na predvečer državnega praznika, je bila prireditev pri Cingelcu na Trati. Poleg domačega društvenega Komornega zbora sta sodelovala kvintet Moškega zbora iz Podgorij-Quintett MGV Maria Elend in pevsko-instrumentalni duo DisChordians (Ruth König in Rainer Spieler) iz Borovelj.

Predsednik SPD in zborovodja Roman Verdel je v svojem pozdravnem nagovoru orisal začetke te prireditve v boroveljski občini. V tistih trpkih letih nemškonacionalnega pritiska v deželi se je zgodilo, da so vsi zbori iz Borovelj odpovedali zmenjeno sodelovanje, a je društvu uspelo pridobiti druge nastopajoče in uspešno izpeljati prireditev. Verdel je spomnil na letošnje obletnice, ki so svoje sledove zapustile tudi v pevskem izročilu Slovencev, na primer pesem »Pueb´č sem star šele osemnajst let« (solo je zapel Alexander Ibounig). Koncert je res bil srečanje različnih skupin in pevsko-glasbenih žanrov, kar je večeru vtisnilo pečat prisrčnosti in pestrosti.

Preden so zbori in občinstvo skupno v obeh deželnih jezikih odpeli državno himno, je mestni svetnik Ervin Hukareviç društvu čestital za uspelo prireditev in za krepitev sožitja v občini in regiji. Med poslušalci so bili tudi občinska odbornica in zbornična svetnica Marinka Mader-Tschertou, častni predsednik SPD Borovlje Melhijor Verdel in bivši mestni svetnik Franc Wutti.