50-letnica Prosvetnega društva Lipa: Izjemen koncert, ki je očaral srca

Minulo soboto, 15. junija je Prosvetno društvo Lipa iz Velikovca ob 50-letnici obnovljene društvene dejavnosti vabilo na koncert v grebinjski klošter. Poleg vokalne skupine Lipa, mladinske skupine Lipov cvet in moškega pevskega zbora Vinko Poljanec iz Škocjana sta nastopila še Akademski pevski zbor Tone Tomšič iz Ljubljane in mešani zbor iz Grebinja (Gemischter Chor Griffen). Številne goste sta v napolnjeni župnijski cerkvi pozdravila župnik Hanzi Dersula in predsednik PD Lipa Martin Kuchling. Društvo je bilo ustanovljeno leta 1906, med 2. svetovno vojno je bilo prepovedano in razpuščeno. Ponovno je bilo ustanovljeno leta 1974. »Skupaj želimo še naprej skrbeti za slovensko besedo in kulturo v naših krajih,« je povedal Kuchling.