Režiserka Ute Liepold (gledališče Wolkenflug) je v začetku leta v življenje priklicala projekt Fluid Identities. Bistvo projekta so izpovedi umetnic in umetnikov o doživljanju in pojmovanju lastne identitete. Te izpovedi, posnete na video in objavljene na spletni strani fluididentities.at, so 28. aprila prvič v živo zazvenele v javnem prostoru.

In sicer v nemščini, slovenščini, romunščini, italijanščini in španščini, to pa v okviru celodnevnega programa na Novem trgu, razdeljenega na štiri etape. V vseh štirih so bile zastopane koroškoslovenske umetnice in umetniki, recimo pisatelj Dominik Srienc, violinistka Lena Kolter, igralka Magda Kropiunig, pesnik Stefan Feinig, pisateljica in fotografinja Verena Gotthardt, likovna umetnica in arhitektka Tanja Prušnik, prevajalka Marjeta Wakounig, kulturna menedžerka in avtorica Alina Zeichen, glasbenik Nikolaj Efendi, pevka in igralka Katarina Hartmann in pisateljica Elena Messner. Čeprav vsi navedeni niso brali v slovenščini, je  bil slovenski jezik 28. aprila več kot samo simbolično prisoten na enem najprominentnejših javnih prostorov glavnega mesta dežele. 

Umetnice in umetnike, ki so sodelovali pri projektu Fluid Identities, druži dejstvo, da je njihova identiteta zaradi družinskega porekla, bega, selitev in drugih okoliščin bistveno bolj kompleksna, kot pa bi lahko sklepali na podlagi potnega lista. Vse njihove izpovedi na temo identitete si lahko ogledate na spletni strani fluididentitites.at

Na Novem trgu so bili ti video zapisi prikazani brez zvoka, spremljani z branji in razmišljanji v živo na odru.  Na žalost prireditev »Fluid Identities Hybrid« ni bila kaj prida oglaševana zunaj Celovca in jo je spremljalo borih 20, 30 oseb. Pa tudi prehodna narava Novega trga ne prispeva ravno k temu, da bi lahko naključni mimoidoči zbrano prisluhnili izpovedim o identiteti. Vsega skupaj je na Novem trgu bralo in igralo kar 46 umetnic in umetnikov.