Z akademijo v ljubljanski galeriji Družina je Društvo slovensko-avstrijskega prijateljstva (DSAP) minulo sredo obeležilo 30. obletnico obstoja. Zatem je v prostorih sledilo slavnostno odprtje jubilejnih 20. Koroških kulturnih dnevov.

Predsednik DSAP Lovro Sodja je lahko uvodoma na akademiji v počastitev 30. letnice društva pozdravil mnogo častnih gostov, med njimi ministrico za Slovence v zamejstvu in po svetu Heleno Jaklitsch in avstrijsko veleposlanico Elisabeth Ellison-Kramer. Navzočih pa je bilo tudi mnogo gostov iz avstrijske Koroške.

Svetovalec predsednika RS Boštjan Žekš, Lovro Sodja, Jože Picej

Sodja se je spomnil začetkov Društva slovensko-avstrijskega prijateljstva: »Naše društvo je 22. aprila 1992 v prostorih Mohorjeve založbe na Poljanski cesti v Ljubljani ustanovila skupina dvanajstih intelektualcev, ki so bili tako ali drugače povezani z Avstrijo«. Povedal je, da je bil namen ustanovitve društva razvijanje in spodbujanje dobrososedskih odnosov med Slovenijo in Avstrijo na šolskem, umetniškem, kulturnem, športnem in gospodarskem področju.

Ziljski trio s pevkama Matejo Zwitter in Katjo Osterc ter klaviaturistom Jankom Zwittrom je glasbeno olepšal večer.

Sodja se je zahvalil mnogim posameznikom in organizacijam, ki so prispevali k uspešnemu delovanju DSAP v zadnjih 30 letih. Povedal je več o zgodovini društva in o izletih in ekskurzijah, ki so člane kar večkrat peljale tudi na avstrijsko Koroško.

Udeleženci akademije so prejeli 40-stranski dvojezični zbornik  »30 LET DSAP« z nagovori obeh predsednikov držav, avstrijske veleposlanice Ellison-Kramer, ministrice Jaklitsch, SPZ, KKZ in nekaterih članov društva.

Tudi predsednik SPZ Gustav Brumnik je prevzel listino priznanja in zahvale.

Ministrica Jaklitsch je povedala, da je počaščena, da lahko nagovori navzoče in je društvu čestitala za okrogli jubilej: »Že pred desetletji ste se zavedali pomena dobrososedskih odnosov med državama in pozitivnega vpliva teh na avtohtono slovensko narodno manjšino na Koroškem in Štajerskem ter na Slovence v Avstriji nasploh. Odločili ste se, da boste gradili spoštovanje, zaupanje, dialog in prijateljske vezi, ki so ključ za uspešno sobivanje in reševanje skupnih izzivov. 

Na odptje razstave in kulturnih dnevov sta prišla tudi umetnika Albert Mesner in Mirko Malle.

Priznanja in zahvale ob 30-letnici društva sta med drugimi  organizacijami prejeli Krščanska kulturna zveza in Slovenska prosvetna zveza. Ob tem so bili odlikovani še trije zaslužni člani: Jože Strgar, Jože Jeraj in Andrej Umek.

Tudi avstrijska veleposlanica Elisabeth Ellison-Kramer je čestitala društvu DSAP in predsedniku Lovru Sodji.

Odprtje 20. Koroških kulturni dnevov

Po akademiji je sledilo odprtje jubilejnih Koroških kulturnih dnevov in odptje razstave »Slike dneva« z deli Gustava Januša. Razstavo je odprla veleposlanica Elisabeth Ellison-Kramer, ki je čestitala društvu DSAP ob 30.obletnici in o Janušu povedala, da je njegov likovni jezik podoben literarnemu ¬– izrazito metaforičen in modernističen. Umetnika je predstavil Janko Malle in mdr. povedal: »Gustav Januš je pesnik in slikar, ki se je z vidnimi črkami vpisal v evropski, avstrijski in slovenski kulturni prostor.«   

Ministrica Helena Jaklitsch je odprla 20. Koroške kulturne dneve