Posebnost društva je družinsko vzdušje in občutek, da je vsakdo dobrodošel. To sta v pogovoru jasno poudarila dosedanji predsednik Slavko Einspieler in sedanji predsednik Roman Petek ter dodala, da za njiju SPD Trta ni samo kulturno društvo, temveč je društvo del razširjene družine.

Slovenska kulturna društva imajo neprecenljiv pomen za ohranjanje in razvoj slovenskega jezika in kulture na Koroškem. Med najstarejšimi je kulturno društvo SPD Trta, ki je minuli petek vabilo na redni občni zbor. Novi predsednik društva je Roman Petek. S pomlajenim odborom želi društvo nadaljevati uspešno začrtano pot, hkrati pa bo mladina vnesla v delovanje tudi svoje ideje in poglede. V prenovljenih prostorih kulturnega doma »Kumst« v Žitari vasi je po 24 letih predsedniško mesto oddal Slavko Einspieler, ki je vajeti predal mlajši generaciji. Pred njim je 14 let vodil društvo Mirko Ogris st. Funkcijo predsednika je Slavko Einspieler svojčas prevzel, ker je bila želja tedanjega odbora predati društvo v mlajše roke. »To pa se je v bistvu tudi sedaj zgodilo,« je v pogovoru pojasnil Slavko Einspieler. Dodal je, da je prevzel vodstvo, potem ko se je dve leti prej društvo preselilo v kulturni dom, ki je bil le bazično obnovljen, pred tem pa dolga leta ni bil na razpolago. 24 let za tem, po dolgoletnem delu, je kulturni dom znova zažarel v novi luči. Pregradnja in modernizacija kulturnega doma je zavzela dobršen del delovanja društva v zadnjem obdobju. Vgradili so nove sanitarne naprave, prenovili kuhinjo, posodobili tehniko in omogočili dostop v dom brez ovir. 

Novo izvoljeni odbor SPD Trta


Predsednik
Roman Petek (prej Slavko Einspieler)
Podpredsednica in podpredsenik
Helena Gregorn in Hanzi Micheuz (prej Roswitha Stern in Tomi Petek)
Blagajnik
Damjan Stern (prej Pauli Stern)
Namestnica blagajnika
Katrin Miheuz-Schaffer
Tajnica
Ana Einspieler
Namestnica tajnice 
Aleksandra Hren (prej Damjan Stern)

Odboru, ki je deloval v zadnjih dveh desetletjih, ni uspelo le postopoma dostojno prenoviti in opremiti prostorov, temveč tudi razširiti društveno delovanje. Prepoznavnost društva so širili z odmevnimi prireditvami, kot je bil to npr. daleč naokrog priljubljeni Open air, ki ga je društvo izvajalo petnajst let, dokler ni leta 2011 pogorel farovški hlev. 

Ob koncu občnega zbora je zapel ženski pevski zbor Trta.

V sklopu te prireditve so začeli izvajati tudi Dalmatinski večer, ki je bil prvi tovrstni večer med vsemi društvi na Koroškem in so ga doslej izvedli že osemnajstkrat. Tudi v času, ko je delo zaznamovala pandemija in je bilo društveno delovanje deloma ustavljeno, je društvu v zadnjih štirih letih uspelo izvesti 34 lastnih prireditev, med njimi prireditev S pesmijo v poletje (koncert otroških zborov), uprizoritve predstav gledališke skupine Šentlipš v živo ali preko spleta, branje Florjana Lipuša ob desetem oktobru ali koncert Tonča Feiniga na Ženeškem jezeru.

V teku zadnjih desetletij je uspelo ustanoviti nove otroške in mladinske skupine ter ženski zbor. Pod okriljem društva, ki je bilo ustanovljeno leta 1907, danes delujejo moški pevski zbor Trta, otroški zbor Trtinos, ženski pevski zbor Trta in od leta 2015 tudi gledališka skupina Šentlipš. Pred leti je bila v društvu aktivna uspešna gledališka skupina »Šchok«, iz katere izvira dobršen del novo izvoljenega odbora. A ne le preko gledališke skupine, temveč že od ranih otroških let so novi odborniki in odbornice tesno povezani z društvom in vedo, katere vrednote hočejo posredovati. To je predvsem čut za sočloveka, je v pogovoru pojasnil novo izvoljeni predsednik Roman Petek.

Zadnji trije predsedniki društva SPD Trta.
Z leve: Mirko Ogris st., Roman Petek in Slavko Einspieler

Prav ta vrednota se zrcali tudi v prvi prireditvi, na katero vabi društvo v soboto, 7. maja, ob 20. uri v Kulturni dom »Kumst« v Žitari vasi. Novi odbor vabi na tradicionalni vigredni koncert. Prostovoljni prispevki, ki jih bodo obiskovalke in obiskovalci darovali, pa bodo v celoti namenjeni za pomoč Ukrajini.