Kotmara vas Prav na dan sto let po uradni ustanovitvi svojega društva je Slovensko prosvetno društvo Gorjanci v svojih prostorih v stari kotmirški ljudski šoli minulo soboto, 14. decembra, praznovalo svojo božičnico. Vendar, kakor je dejal predsednik SPD Gorjanci Vinko Wieser, svoje 100-letnice ne poudarjajo posebej, »ker pojmujemo ustanovitev društva le kot nadaljevanje narodnega in kulturnega delovanja, katerega vidni izraz je bilo nastopanje moškega kvarteta Gorjancev, ustanovljenega leta 1885 ravno v ustanovnem letu Ciril in Metodove družbe v Celovcu.« Zato se bo SPD Gorjanci na prihodnjem vigrednem koncertu spominilo že 135 let slovenskega kulturnega delovanja v Kotmari vasi, pa tudi tega, da je Janez Modrič iz Vrd leta 1890 napisal zbirko 97 pesmi iz okolice, ali pa da sta leta 1892 zahtevala občina Kotmara vas z županom Matijem Prosekarjem, p. d. Razajem na Plešivcu, in krajevni šolski svet šolo  s slovenskim poučnim jezikom.

Na svoji božičnici so se Gorjanci ozrli tudi na dejavno leto 2019, v katerem so kotmirško kulturno življenje obogatili s tradicionalnim vigrednim koncertom, vabili na Petje pod hruško na Vesavo,  z otroško lutkovno skupino Čopiji zagotavljali prihodnost slovenske kulture ali pa uspešno sodelovali na tekmi koscev na sosednjih Radišah.