Celovec Mili Hrobath je pesnica, s katero se je najbrž srečal že vsak učenec ali učenka v dvojezičnem koroškem šolstvu. Kot učiteljica, kasneje kot ravnateljica ljudske šole v Šentlenartu pri Sedmih studencih in še danes kot upokojenka je objavljala in objavlja otroške pesmi v Mladem rodu, glasilu za šolsko mladino. Leta 1981 je pri Mohorjevi založbi izdala prvo zbirko s pesmimi za otroke z naslovom Vigredno sonce. S slikami jo je opremil Karl Vouk, tedaj še študent arhitekture.

V letošnji Noči knjige ob mednarodnem dnevu knjige 23. aprila je Mili Hrobath ta torek v Mohorjevi knjigarni v Celovcu predstavila svojo najnovejšo pesniško zbirko za odrasle z naslovom Barvitost časa. Tudi ta je izšla pri Mohorjevi založbi in spet jo je likovno opremil Karl Vouk. Kot je dejal urednik založbe Adrian Kert, je Vouk to storil »v kongenialni navezi« s Hrobathovo.

V pesmih leta 1944 v Selah rojena pesnica z zrelo umirjenostjo govori o vsakdanjih in prav zato povsem življenjskih stvareh. Ali, kakor je zapisal Tim Wšster v spremni besedi: »Mili Hrobath ni pesnica, ki bi se skrivala za svojimi besedami ali celo igrala otroško igro skrivanje, kar bi tudi znala, saj jo cenim zlasti kot pesnico otroških pesmi, ampak v vsej odkritosti razgrne bralcu svoje razpoloženje, celo svoje iskanje smisla v nečem, kar bi bilo več.«

Voukovim ilustracijam je skupna spirala, saj po njegovem sam simbol kroga ne more prikazati človekovega individualnega pa tudi družbenega in kulturnega razvoja. Pesničini stihi pa odražajo ravno zorenje, človekov razvoj torej. Risbe, nekaj je tudi abstraktnih, povzemajo »slike, ki jih jih je Mili Hrobath ustvarila v svojih pesmih.« Slike Karla Vouka, ustvarjene za pesniško zbirko Barvitost časa, so sedaj razstavljene v Mohorjevi knjigarni. 

Mili Hrobath
Barvitost časa
Mohorjeva založba
ISBN:978-3-7086-0997-3
Cena: 19,90 evra