Krščanska kulturna zveza in Narodni svet koroških Slovencev sta v torek, 24. januarja, v Celovcu podelila Milki Kriegl 44. Tischlerjevo nagrado. 

Veliko Ziljank in Ziljanov je prišlo čestitat Milki Kriegl.

Milka Kriegl je prejela nagrado za vso svojo skrb za slovensko ziljsko narečje in ziljsko nošo, za ohranjanje domačih šeg in navad ter za ljubeč odnos do tipične ziljske gradbene in stanovanjske arhitekture. V pozdrav je zapel kvintet Oisternig, pozdravila sta tudi predsednik Krščanske kulturne zveze Janko Krištof in predsednik Narodnega sveta koroških Slovencev Zdravko Inzko. Tradicionalno pa je spregovoril tudi letošnji zmagovalec Tischlerjevega govorniškega natečaja Gorazd Wakounig.

Nagovor sta imeli Micka Opetnik …

Micka Opetnik je nagovoru povedala, da je Krieglova »lepoto ziljskega narečja s svojo govorico nežila, brusila, požlahtnila, zapisovala in jo velikodušno deli z ziljskimi sogovorci in z nami, ki ziljskega narečja ne obvladamo.«

… in Martina Piko-Rustia

Drugi nagovor je imela Martina Piko Rustia, ki je mdr. povedala, da je Milka Kriegl »s svojo pokončno držo ziljsko narečje in ziljsko kulturno dediščino pripeljala v današnji čas, ne v arhivirani obliki, temveč v živi, nadvse življenjski obliki, ki vsebuje tisto pristno lepo domačnost, po kateri vsi vse bolj hrepenimo. Vse je pri njej domače, vse je dom, vse je hram kulture. Nagrado prejme predvsem zato, ker piše besedo »Kultura« z veliko začetnico, ker to kulturo živi ob praznikih in v vsakdanu.« 

Stanko Trap in Milka Kriegl

Zdravko Inzko je omenil, kako je v Zahomcu stopil v hišo nagrajenke »pravzaprav v topli ziljski muzej, tempelj domačnosti in prisrčnosti. V hišo, ki je bila sama po sebi, predvsem pa zaradi Milke, nekaj posebnega.«

Tudi Franc Mörtl iz kvinteta Oisternig je čestital Milki Kriegl

Da je Krieglova rada sodelovala s KKZ, je povedal Janko Krištof in dodal: »Skratka – z današnjo nagrajenko imamo med nami žensko, ki marsikaj ve, kar še ni zapisano v knjigah in ki to znanje rada deli z nami.«

Krieglova je povedala, da je najprej mislila, da je pomota, ko so ji ljudje tik pred božičem za nagrado čestitali, obenem pa se je zanjo zahvalila KKZ in NSKS: »Dobro se zavedam, kaj pomeni nagrada, poimenovana po dr. Tischlerju, saj smo ga doma zaradi njegovih vsestranskih zaslug za naš narod z velikim spoštovanjem omenjali.« 

Predsednik NSKS Zdravko Inzko, nagrajenka Milka Kriegl in presednik KKZ Janko Krištof

Na vprašanje, kaj bi povedala mladim, ki se ziljščine niso več naučili, je v intervjuju za Novice povedala sledeče: »Naj se potrudijo in se začnejo učit in naj stare starše prosijo, da jih učijo ali pa prosijo ljudi, ki še znajo slovensko, da jim pomagajo.« Dodala je še, da se s šegami jezik ohranja, saj šeg ni tako enostavno prevajati. 

Več slik: www.novice.at/tischlerjevakriegl