20. koncert Bivaži pr’ Zile: Odlično vzdušje v polni Šiši

Vigredni koncert SPD Zila je v petek, 12. maja, do konca napolnil Šišo v Zahomcu. Publiki so deževni večer polepšali Kvartet Nomos, Pevska skupina Korona, Oktet Suha in Tamburaški ansambel Loče, na koncu pa je občinstvo čakalo še presenečenje. Več lahko preberete v Novicah.