Minuli petek, 24. junija, je celovška univerza podelila dva častna doktorata. Na slavnostni prireditvi sta ju prejela Florjan Lipuš in Franz Schuh, oba virtuoza literarne umetnosti. 

Lipuš je prejel številna priznanja, najvidnejše pa je Velika avstrijska državna nagrada. Prejel jo je leta 2018, čeprav so bila sprva glasna nasprotovanja, češ da je pisal »samo« v slovenščini. Dejstvo, da je kljub tem argumentom nagrado dobil, potrjuje pomen avtorjeve pozitivne jezikovne zavesti na vseh področjih, tudi v literaturi, ki jo namenja širši javnosti. Lipuš jezikovno ne klone pred večinskim narodom, kar je že leta 2004 povedal z besedami: »Z jezikom smo ali nismo, z jezikom bomo ali ne bomo.« Tudi častni doktorat alpsko-jadranske univerze v Celovcu je poklon pred to »držo« in pred večjezičnostjo kot bogastvom Koroške.