Helka Mlinar je bila minulo nedeljo, 1. maja, potrjena kot predsednica Društva upkojencev Podjuna (DU Podjuna). Društvo ima več kot 300 članov in je kljub pandemiji vabilo v zadnjih štirih letih na več prireditev in izletov. 

S spominsko mašo v farni cerkvi Šentprimož so se člani društva upokojencev Podjuna spomnili svojih umrlih članov. 

Društvo ima več kot 300 članov, mnogi so prišli na občni zbor k Voglu.

Z občnim zborom v gostilni pri Voglu se je nadaljeval dan z geslom »Srečanje ob materinskem dnevu«. Navzoče je pozdravila predsednica Helka Mlinar. Občnemu zboru je predsedoval Matevž Grilc, ki je prebral tudi poročilo blagajničarke Milice Konzilia.

Tajnica Marica Sommeregger je povedala, da je korona vsilila društvu svoja pravila, zato so tokrat minila štiri leta in ne tri kot ponavadi od zadnjega občnega zbora. Kljub pandemiji so upokojenke in upokojenci v zadnjih štirih letih organizirali lepo število prireditev in izletov, od Gradeža do Freistadta, večkrat pa so bili v termah v Sloveniji.

Matevž Grilc

Soglasno so bili potrjeni sledeči člani predsedstva: predsednica Helka Mlinar, podpredsednica Marica Krasnik, podpredsednik Franz Gomernik, tajnica Marica Sommeregger, namestnica tajnice Štefka Ferra, blagajnik Jože Fera, namestnica blagajnika pa Milica Konzilia. 

Marica Sommeregger

Helka Mlinar se je navzočim zahvalila za ponovno izvolitev in hkrati povedala, da že 17 let predseduje društvu in da bo po tej mandatni dobi dovolj. Povedala je, da niso vsi upokojenci iste starosti, nekateri so 60 in manj, drugi 80 in več. Zato ima društvo razne ponudbe, pri katerih spoznavajo ožjo domovino, lahke planine, se kopajo, drugi pa uživajo pri branjih in petju narodnih pesmi, za nekatere je najlepše romanje ali kakšen izlet. Nekaj upokojencev se tedensko ob sredah in sobotah dopoldne sreča v kavarni v Zadrugi v Dobrli vasi.

Ostalo je tudi nekaj časa za klepet.

Vrsto prireditev imajo upokojenci že v načrtu, prva bo romarski izlet junija na Višarje. Za glasbeni okvir pri maši in na občnem zboru je poskrbel moški pevski zbor Vinko Poljanec.