Lani je maturitetni let­nik Slovenske gimnazije 1971 obhajal zlato maturo (50 let). Na  letošnje srečanje v gostišču Picey ob Zablaškem jezeru  so prišli (z leve) Liza Hobel, Franc Rehsmann, Marjan Sturm, Folti Sima, razrednik Jože Wakounig, Janko Perne, Rožica Roblek, roj. Schmautzer, Dora Kupper (zakrita), Marta Polanšek, Milena Sattmann, roj. Gröblacher, Zofka Lesjak, roj. Sturm, Milena Warum, roj. Olip, Mira Schmid, roj. Prutej, Ančka Riegelnik, Traudi Goritschnig, roj. Mratschnigger, Helga Mračnikar, Franc Florjančič, Franc Valentinitsch in Marica Sommeregger, roj. Wakounig (na sliki ni Dore Kupper in Janka Kulmescha).

Manjkali so Hanzi Jaklitsch, Janko Malle, Janko Pečnik, Julija Buchwald, Marija Brežjak, Ludwig Borovnik, Stanko Olip, Matjaž Urank in Majda Singer.

Spomnili so se tudi svojih rajnih sošolcev Bernarda Wakouniga, Foltija Kakla, Francija Krajgerja, Francija Zwittra in Mirka Lauseggerja.