Podmornica ni samo izdelek in rezultat motivirane mladine, ki se aktivno bori za ter ukvarja s slovenščino na Koroškem. Je tudi eksperiment spolno občutljive rabe jezika (SORJ – t. i. gendranje). Ta se pojavi tam, kjer so avtorji_ce želeli_e. Ker to vpliva na enotnost jezika, sem prosil vsaj za enotno obliko SOJ in sicer, naj se to dela s podčrtajem (_). Ta način zapisa SOJ uporabljajo organizacije v Sloveniji, ki se borijo za enakost spolov in je prevzeto od njih (npr. Legebitra, Ljubljanski pride idr.). V nekaterih člankih, sem SORJ opustil, saj gre, na primer, za realno zgodovino – ne verjamem, da so fašistke trkale na vrata koroških Slovenk_cev. Za SORJ, ki bi lahko spojil z veljavno slovnico, sem se potrudil po najboljših močeh. Vsekakor bo bolj izkušeno oko kot moje tu in tam opazilo kakšno nedoslednost. A kdor orje ledino, naj se ne boji kritike. To pa velja tudi za avtorice_je teh člankov.

~ mag. Aljaž Pestotnik