piše Tadej Čertov, bio-čebelar in soustanovitelj podjetja BeeSaver

V zadnjih letih se je povprečna starost čebelarjev znižala. Začetniki so vedno mlajši in čebelarstvo je vedno bolj v trendu. Na Koroškem imamo približno 3.400 čebelarjev, ki imajo okoli 34.000 čebeljih družin. Število se iz leta v leto viša. Kot soustanovitelj podjetja BeeSaver, ki razvija merilne sisteme za čebelje panje, in kot bio-čebelar ta razvoj vidim tudi malo kritično, ker se veliko začetnikov ne zaveda, da imaš s čebelami kar precej dela in veliko odgovornost, saj si gospodar tisočih čebelic. Zato je iz mojega vidika zelo važno, da so začetniki dobro izobraženi in da se pridružijo čebelarskim društvom, kjer se lahko marsikaj naučijo od čebelarjev, ki že dalj časa čebelarijo. Ampak ravno pri strokovnih predavanjih oziroma čebelarskih srečanjih manjka mladina. Eden od vzrokov je gotovo ta, da si mlajša generacija znanje nabira iz interneta oziroma iz Youtuba. Tam dandanes najdeš ogromno čtiva oziroma videov o čebelarstvu. Dodaten vzrok je iz mojega vidika tudi ogromno število predavanj, tečajev in drugih prireditev. Mladina zato zelo dobro izbira, kaj jo zanima oziroma kaj se ji splača obiskati. 

Službeno sem velikokrat na srečanjih raznih čebelarskih društev. Tam tudi opažam, da so prisotni večinoma »starejši« čebelarji. Diskusije med čebelarji so zelo zanimive in kot mlad čebelar se lahko veliko naučiš iz njih. Če bi bilo navzočih več mladih čebelarjev, bi ti prinesli društvu svež veter in nove ideje. Pri vsakem društvu je najvažnejša mladina, ker samo tako lahko gre vse naprej. Zato bi vsako društvo moralo aktivno nagovarjati mlade in jim nuditi pomoč pri delu s čebelami. Kot mlad čebelar sem zelo optimističen, da bo število mladih čebelarjev še naprej naraščalo in da bodo čebele še dolgo opraševale cvetove.