Piše Bernard Sadovnik, župan občine Globasnica in predsednik SKS (Skupnost koroških Slovenk in Slovencev). Kot bivši predsednik Sosveta za slovensko narodno skupnost se je zavzemal za temeljito analizo stanja narodne skupnosti

Že več kot pred letom dni smo v okviru usklajevalnih sej za razdelitev pospeševalnih sredstev s strani Republik Avstrije in Slovenije ugotavljali, da je potrebna strokovna analiza trenutnega stanja slovenske narodne skupnosti kot tudi razvoja slovenskega jezika na avtohtonem področju slovenske narodne skupnosti. To tudi zaradi tega, ker so se stalno pojavljale različne in deloma nasprotujoče ugotovitve posameznih predstavnikov narodne skupnosti. 

Temu primerno smo se dogovorili, da je potreben strokoven pristop s podporo strokovnjakov iz celovške in dunajske univerze. V okviru lanskoletnih razpisov Urada zveznega kanclerja je priznani inštitut OGM po skupnih sestankih s predstavniki političnih organizacij pridobil odobritev izvedbe strokovne analize in povpraševanja na dvojezičnem ozemlju. Tozadevne organizacijske in vsebinske priprave so potekale vseskozi v tesnem sodelovanju s člani in članicami narodnostnega sosveta pri Uradu zveznega kanclerja. Ob tem je bilo razveseljivo dejstvo, da se je z inštituta OGM kot projektna voditeljica vključila koroška Slovenka Jana Trap.

Glede same izvedbe projekta pri OGM je treba izpostaviti dejstvo, da sta v zadnjih mesecih že bila izvedena dva konkretna koraka. V prvi fazi projekta je OGM analiziral jezikovno stanje v okviru statističnih podatkov, ki so tozadevno bili na razpolago. Že samo rezultati tega postopka so bili deloma presenetljivi in deloma so pokazali tudi objektivno stanje jezikovne podobe na dvojezičnem ozemlju.

V drugem koraku je OGM izvedel pogovore  z raznimi predstavniki, strokovnjaki in aktivistom z vseh pomembnih področij slovenske narodne skupnosti. Trenutno pa se izvaja tretja faza splošnega povpraševanja po dvojezičnih občinah, pri čemer je bila Globasnica izbrana kot prva in s tem poskusna dvojezična občina. Seveda bodo sledile občine iz Zilje, Roža in Podjune. Glede na tajnost podatkov in tudi glede na dejstvo, da preko telefonske knjige ni več dostopa do vseh prebivalcev vseh starostnih in poklicnih kategorij, se je OGM skupaj z Uradom zveznega kanclerja odločil, da se pošlje pisma na vsa gospodinjstva izbranih dvojezičnih občin in tako zagotovi možnost sodelovanja vseh zainteresiranih prebivalcev oz. pripadnikov slovenske narodne skupnosti.

Izhajam iz tega, da do poletnih mesecev lahko pričakujem tozadevne izsledke in analize, ki bodo prav gotovo pokazale ne samo stanja jezikovne podobe in razvoja jezika na dvojezičnem ozemlju, temveč predvsem pomankljivosti in dejansko stanje slovenske narodne skupnosti. Še posebno mi je pomembno, da pridobimo mnenja in poglede pripadnikov slovenske narodne skupnosti in tako zagotovimo najbolj široko in demokratično legitimirano analizo in vsebinsko ter politično izpoved naših ljudi. 

Zato vas vabim, da pri povpraševanju sodelujete in nam tako zagotovite osnove nadaljnjega delovanja krovnih političnih organizacij. Seveda pa mi je jasno, da morajo na podlagi pridobljenih analiz in rezultatov slediti tozadevne strukturne reforme in dolgoročne strateške opredelitve za ohranjanje in širitev slovenskega jezika. To je navsezadnje še kako potrebna nadgradnja trenutnega projekta.